MENI

Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti - avgust 2018. godine

Aktuelnosti

31. avgust 2018.

Razmena iskustva iz IT sektora Srbije i Liberije

Direktor kancelarije za IT i eUpravu Doc. dr Mihailo Jovanović ugostio je danas ministra unutrašnjih poslova Republike Liberije Varnija Sirlifa sa kojim je razgovarao o trenutnom stanju IT sektora u ove dve zemlje, kao i o projektima i planovima na tom polju. Jovanović je predstavio najvažnije projekte Kancelarije u domenu elektronske uprave kao i sve izazove sa kojima se Kancelarija susretala u toku njihove implementacije.

 Razmena iskustva iz IT sektora Srbije i Liberije

„U periodu implementacije različitih eUsluga, susretali smo se velikim izazovima, koje smo uspešno savladali. Uspostavili smo jedinstvenu IKT mrežu elektronske uprave, Državni data centar i servisnu magistralu organa za razmenu podataka po službenoj dužnosti. Za pola godine korišćenja tog sofisticiranog informacionog sistema građanima smo uštedeli oko 500.000 sati čekanja u redovima, a državi preko 20 miliona dinara na štampanju papira. Nudimo Liberiji mogućnost da iskustva koje smo do sada stekli u razvoju elektronske uprave razmenjujemo i organizujemo obuke zaposlenih iz ove zemlje koja je povukla priznanje JPN Kosova i zauzela neutralni stav po tom pitanju’’ - izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

 Razmena iskustva iz IT sektora Srbije i Liberije

Ministar unutrašnjih poslova Sirlif je predstavio izazove koje su pred njima s obzirom na to da se u Liberiji još uvek radi na izgradnji optičke i telekomunikacione infrastrukture i da nemaju razvijenu eUpravu, te da je Liberija veoma zainteresovana za razmenu znanja u oblati elektronske uprave sa Srbijom.

 Razmena iskustva iz IT sektora Srbije i Liberije

„Još uvek radimo na izgradnji IKT infrastrukture u Liberiji i značajno je što možemo da vidimo odlične primere upotrebe IKT-a u državnim institucijama, kao i uspešno uvedene servise eUprave. Pred nama je veliki posao i svako iskustvo je za nas veoma korisno”- izjavio je Sirlif.

On je ovom prilikom posetio i prvi Državni Data centar koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu i u kom je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije. Takođe, od skoro u Državnom Data centru nalazi se i oprema sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga građana Srbije. Data centar predstavlja uspešan primer centralizacije IT resursa organa državne uprave.

Direktor Jovanović je se zahvalio ministru unutrašnjih poslova Republike Liberije Varniju Sirlifu na poseti i naglasio da je Kancelarija za IT i eUpravu spremna da pruži podršku u vidu stručne saradnje, obuka i treninga iz oblasti razvoja elektronske uprave, informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave.

31. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Sporazum o saradnji sa tehničkim fakultetima

 Sporazum o saradnji sa tehničkim fakultetima

 

 

Kancelarija za IT i eUpravu potpisala je sporazum o saradnji sa pet obrazovnih institucija – Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetom organizacionih nauka, Matematičkim fakultetom i Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Saradnja je usmerena ka sledećim oblastima nauke i naučnih disciplina kao što je informatika, informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, elektronska uprava, računarstvo i elektronika. Sporazum ima za cilj realizaciju inovativnih projekata, razmenu naučnih iskustava, ostvarivanje studenske prakse, kao i realizovanje predavanja, treninga, seminara i ostalih vidova obuka stručnjaka Kancelarije.

 

 

30. avgust 2018.

Poziv na info sesiju povodom Konkursa u oblasti otvorenih podataka

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), radi detaljnijeg predstavljanja Konkursa u oblasti otvorenih podataka, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškolske ustanove da učestvuju u info sesiji, koja će se održati 05. septembra u 15 h, u Startit Centru Beograd, u Savskoj br.5.

 Prvi hakaton Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Konkurs ima za cilj da doprinese izgradnji ekosistema otvorenih podataka u Srbiji, kroz podsticanje korišćenja otvorenih podataka javnih institucija, promociju različitih primena i koristi otvorenih podataka, kao i izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa za obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka.

Ovim konkursom predviđena je podrška projektima koji bi doprineli jednoj od tri različite oblasti:

 1. Ponovna upotreba otvorenih podataka
 2. Izgradnja zajednice i promocija
 3. Izgradnja kapaciteta za upotrebu otvorenih podataka (obuke).

Krajnji rok za dostavu prijava na konkurs je 30. septembar 2018.godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronskim putem na adresu grants.rs@undp.org.

Na ovom linku možete preuzeti sva dokumenta vezana za konkurs u oblasti otvorenih podataka, a za više informacija o samom konkursu, posetite www.rs.undp.org/konkurs-otvorenipodaci.

Zainteresovani za info sesiju mogu da prijave svoje učešće na grants.rs@undp.org do 4. septembra, sa naslovom poruke ''Prijava za info sesiju'', a navodeći ime i prezime, kao i naziv organizacije/visokoškolske ustanove.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, koji podržava Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

29. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Prvi hakaton Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 Prvi hakaton Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade i Inicijativom Digitalna Srbija organizovala je #CodeGovernment Hackathon namenjen unapređenju korisničkog iskustva na Portalu eUprava. Cilj hakatona je izrada softverskog i konceptualnog rešenja kao dela Portala koje će olakšati komunikaciju građana sa javnom administracijom i omogućiti pristup elektronskim uslugama građanima i privredi na „klik“. Timovi, njih ukupno 15, nadmetali su se neprekidno 48 sati u Beogradu i Nišu, a nagradni fond za 3 pobednička tima iznosio je ukupno 7.500$.

 

 

28. avgust 2018.

VELIKA PODRŠKA BRITANSKE VLADE SPROVOĐENjU DIGITALNE TRANSFORMACIJE U SRBIJI

Za projekat Digitalne transformacije od Vlade Srbije 3,2 miliona evra i britanske Vlade 2,1 milion evra

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Doc. dr Mihailo Jovanović i britanski ambasador, Nj.E. Denis Kif, predstavili su danas projekat „Digitalna transformacija u Srbiji” koji finansiraju Vlada Republike Srbije i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Vlada Republike Srbije učestvuje u projektu sa više od 3,2 milion evra, dok je Vlada Velike Britanije donirala 2,1 miliona evra za unapređenje eUprave u Srbiji.

 Velika podrška Britanske Vlade sprovođenju digitalne transformacije u Srbiji

„Projekat Digitalna transformacija u Srbiji jedan je od prvih koji je prošle godine inicirala Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, sa ciljem razvoja e-uprave i IT preduzetništva. Rezultati ovog projekta već se ogledaju u sprovođenju dva kruga prekvalifikacija za ukupno 800 polaznika. Iz prvog kruga od 100 polaznika već 30% rade kao programeri, a iz drugog kruga za 700 polaznika u toku je praksa nakon završetka obuke, ali se već 50 njih zaposlilo na programerskim poslovima. Najzad, od septembra pokrećemo i treći krug prekvalifikacija za 500 polaznika koji su u statusu zaposlenih. Takođe, rezultat ovog projekta ogleda se u pomoći domaćim kompanijama za dovođenje stranih stručnjaka za razvoj inovativnih proizvoda i rast IT startup-ova. Fond za dobru upravu britanske Vlade prepoznao je značaj ove inicijative Vlade Republike Srbije i donirao 2,1 milion evra dodatnih sredstava za digitalnu transformaciju u Republici Srbiji u različitim segmentima – počev od strategije razvoja e-uprave, preko razvoja infrastrukture eUprave, do novih elektronskih usluga za građane, privredu i državu. U tom smislu, zahvaljujemo se Fondu za dobru upravu i ambasadi Velike Britanije na značajnoj finansijskoj pomoći u realizaciji ovog projekta”, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarija za IT i eUpravu.

 Velika podrška Britanske Vlade sprovođenju digitalne transformacije u Srbiji

On je dodao da je u okviru ovog projekta prva konkretna aktivnost, finansirana iz podrške Fonda za dobru upravu, nabavka konsultantskih usluga za strategiju razvoja i koncept sekundarnog Državnog data centra, koji će biti izgrađen u Kragujevcu, a koji je Vlada Republike Srbije proglasila za projekat od značaja za Republiku Srbiju.

„Ovom donacijom od 2,1 milion evra za projekat Digitalne transformacije u Srbiji, kao i ostalim donacijama koje smo dali za unapređenje eUprave u ukupnoj vrednosti od 5,2 miliona evra, britanska Vlada postaje najveći međunarodni donator u oblasti eUprave u Srbiji“, rekao je ambasador Kif i dodao da je Britanija spremna da podrži Srbiju u njenim reformskim prioritetima, u cilju stvaranja efikasnije i transparentnije javne uprave. Ambasador Kif je, kao dobre primere saradnje u oblasti eUprave, naveo servis „Bebo, dobro došla na svet” i projekat otvorenih podataka.

Projekat „Digitalna transformacija u Srbiji” trajaće naredne tri godine i podeljen je u pet segmenata.

 Velika podrška Britanske Vlade sprovođenju digitalne transformacije u Srbiji

Prva tri segmenta, koje finansira Velika Britanija iz Fonda za dobru upravu, obuhvataju podršku Kancelariji za IT i eUpravu u:

 • Sprovođenju Strategije razvoja e-uprave i podržavanju drugih institucija u primeni e-uprave;
 • Razvoju infrastruktura eUprave, što obuhvata državnu IKT mrežu, Državni cloud, servisnu magistralu za razmenu podataka između institucija i državne portale – eUprava i Portal otvorenih podataka;
 • Unapređenje servisa eUprave kroz saradnju sa profesionalnim udruženjima i krajnjim korisnicima.

Četvrti segment, koji finansira Vlada Republike Srbije, obuhvata podršku sprovođenju aktivnosti iz planova ministarskog Saveta za IT i inovaciono preduzetništvo, Koordinacionog saveta za eUpravu i Saveta za kreativne industrije. Među aktivnostima koje se finansiraju u okviru ove komponente su prekvalifikacije u oblasti IT, koje se sprovode od 2017. godine, kao i pomoć domaćim kompanijama za dovođenje stranih stručnjaka za razvoj inovativnih proizvoda i rast startup-ova.

Peti segment obuhvata podršku sprovođenju infrastrukturnih projekata veće vrednosti, koji se finansira iz sredstava Vlade Republike Srbije.

27. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Elektronska prijava dece u predškolske ustanove

 Elektronska prijava dece u predškolske ustanove

 

 

Pored Beograda, Sremske Mitrovice i Šapca, od aprila meseca i na teritoriji grada Novog Sada, omogućena je usluga eVrtić - lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dece za upis u predškolske ustanove. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se podacima pristupa automatski. Za prve dve nedelje u Novom Sadu podneto je preko 1.500 elektronskih prijava, a do danas preko 23.000 roditelja iz ova četiri grada podnelo je prijavu elektronski.

 

 

24. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Prestižna nagrada za razvoj informacionog društva WSIS

 Prestižna nagrada za razvoj informacionog društva WSIS

 

 

Kancelarija za IT i eUpravu je dobitnik prestižne svetske nagrade za 2018. godinu za doprinos razvoju informacionog društva u kategoriji „stvaranja dobrog okruženja za razvoj informacionog društva“, koju sedmu godinu za redom dodeljuje Svetski samit o informacionom društvu (WSIS) u Ženevi. Ovaj samit i dodelu nagrada zajednički organizuju ITU, UNESCO, UNDP i UNCTAD. Kancelarija je pobedila u oštroj konkurenciji od ukupno 685 prijavljenih i 492 nominovana projekta vladinih institucija, kompanija i organizacija civilnog društva iz celog sveta. Tom prilikom, g. Holinu Đao, generalnom sekretaru Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), najvišeg tela Ujedinjenih nacija specijalizovanog za informacione i komunikacione tehnologije, uručen je zvaničan poziv predsednice Vlade da poseti Srbiju.

 

 

23. avgust 2018.

Objavljen konkurs za nabavku konsultantskih usluga za izgradnju sekundarnog Državnog data centra

 Objavljen konkurs za nabavku konsultantskih usluga za izgradnju sekundarnog Državnog data centra

 

 

Danas je objavljen javni poziv za nabavku konsultantskih usluga za strategiju razvoja i koncepta izgradnje sekundarnog Državnog data centra.

Ovim su počele pripremne aktivnosti na izgradnji sekundarnog Državnog centra za upravljanje i čuvanje projekata – Data centar, koji će biti građen u Kragujevcu. On će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga. Na taj način unaprediće se rad javne uprave što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede.

Konsultant će sagledati trenutno korišćenje i kapacitete IKT infrastrukture javne uprave kao i potencijalni budući rast u narednih 3 do 5 godina, kao i potencijalne potrebe tržišta, na osnovu čega će formulisati strategiju razvoja i koncept izgradnje budućeg Državnog data Centra.

Izgradnja sekundarnog Državnog centra za upravljanje i čuvanje projekata – Data centar, proglašen je kao projekat od strateškog značaja od strane Vlade Republike Srbije.

Rok za podnošenje ponuda je 24. septembar 2018. godine, a svu potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu preuzeti ovde.

Ovaj projekat za potrebe Kancelarije za IT i eUpravu finansira britanski Fond za dobru upravu GGF a sprovodi ga UNDP.

 

22. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja

 Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja

 

 

U prvoj fazi ovog projekta od oktobra 2017. godine, u okviru programa „Stop birokratiji“, omogućeno je da poslodavci više u Srbiji ne moraju lično da overavaju kartice zdravstvenog osiguranja svojih zaposlenih – država ih automatski produžava, bez podnošenja zahteva i odlaska na šalter. Informacioni sistem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, preuzima podatke Poreske uprave o uplaćenim doprinosima i na osnovu njih automatski vrši overu. Kartice se na taj način produžavaju zaposlenima kojima poslodavci redovno uplaćuju doprinose i članovima njihovih porodica, penzionerima, kao i korisnicima naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje i članovima njihovih porodica. Poslodavcima se godišnje štedi oko 500.000 sati bespotrebnog odlaska na šaltere, odnosno oko 2 miliona evra. U drugoj fazi od 1. marta 2017. godine, omogućena je automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja i osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnici), poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju. Uvođenjem ovakvih elektronskih usluga život i poslovanje građana činimo komfornijim, a javnu upravu transparentnijom, efikasnijom i ekonomičnijom.

 

20. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Bebo, dobro došla na svet

 Bebo, dobro došla na svet

 

 

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ je uveden u sva porodilišta u Srbiji, a ukupan broj prijava koje su do sada zahvaljujući njemu, poslate elektronskim putem iz porodilišta je više od 117098. Preko 90% roditelja se opredelilo za ovu elektronsku uslugu u porodilištu.

Druga faza ovog projekta, koja je otpočela u januaru, predstavlja roditeljski dodatak „na klik“ i dostupna je u 38 gradova i opština, a od jeseni i u celoj Srbiji. Grad Beograd je otišao i korak dalje, te je majkama u Beogradu omogućio da se već u porodilištu prijave za novčano davanje porodilji, nezaposlenoj porodilji, novčano davanje porodilji za prvo dete, kao i novčano davanje za treće dete.

 

 

18. аvgust 2018.

365 dаnа rаdа Kаncеlаriје zа infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i еlеktrоnsku uprаvu

Infоrmаciоni sistеm е-Inspеktоr

 Infоrmаciоni sistеm еInspеktоr

 

 

Kаncеlаriја zа infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i еlеktrоnsku uprаvu pоtpisаlа је ugоvоr zа implеmеntаciјu prојеktа еInspеktоr, kојi ćе оmоgućiti infоrmаtizаciјu rаdа 41 inspеkciјskе službе u Rеpublici Srbiјi dо mаја 2019. gоdinе. Uvоđеnjеm оvоg infоrmаciоnоg sistеmа оbеzbеđuје sе bоlја kооrdinаciја mеđu inspеkciјаmа, аutоmаtizаciја i bоlја еfikаsnоst nаdzоrа, stаndаrdizаciја rаdа inspеkciја, dоstupnоst pоdаtаkа svim inspеkciјаmа, а sаmim tim i smаnjеnjе trоškоvа zа privrеdu. Оd јеsеni prvе čеtiri pilоt inspеkciје (Sаnitаrnа inspеkciја, Тržišnа inspеkciја, Inspektorat za rad i Uprаvni inspеktоrаt) u kојimа rаdi оkо 700 inspеktоrа, krеću u prоbni rаd.

 

 

17. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Prekvalifikacije za IT sektor

 Prekvalifikacije za IT sektor

 

 

Projekat je pokrenut na predlog ministarskog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić. Prvi krug prekvalifikacija za IT sektor pokrenut je 2017. godine gde je obučeno 100 polaznika. U 2018. godini Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu organizovala je drugi krug prekvalifikacija na kojem je stručna komisija izabrala 700 kandidata, od 12.300 pristiglih prijava. Sprovođenje obuka obavljalo se u 9 škola i institucija, obuhvatalo je 18 različitih kurseva, a minimalan fond sati obuka iznosio je 250. U toku je i treći krug prekvalifikacija koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje na koji se prijavilo 10.476 kandidata.

 

 

15. avgust 2018.

Javni poziv "Program za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru“

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uputili su poziv svim zainteresovanim pravnim licima da u okviru Programa za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru, podnesu zahteve za dovođenje međunarodno priznatih stručnjaka za razvoj IT/inovativnih proizvoda i rast startup-ova na stručnim konferencijama namenjenim širem krugu zainteresovanih.

Ovaj Program realizuje se u okviru projekta “Srbija na dohvat ruke – Digitalna transformacija za razvoj”, koji Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije i Kancelarija za IT i elektronsku upravu sprovode u saradnji sa UNDP.

Cilj Programa je podrška prenosu biznis znanja i ekspertize u oblastima razvoja domaćih IT/inovativnih proizvoda i boljeg pozicioniranja domaće IT zajednice i njenih proizvoda na globalnom tržištu.

 Program za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru

Program je usmeren na prenos znanja iz neke od ovih oblasti: razvoj IT proizvoda, njihov upotreba i prilagođenost tržištu, pozicioniranje IT proizvoda ili zajednice na globalnom tržištu, bolje pozicioniranje i vidljivost domaće IT zajednice ili proizvoda na globalnom tržištu.

„Na konkurs mogu da se prijave sva pravna lica aktivna u oblasti informacionih tehnologija i inovacionog preduzetništva. Pravna lica mogu biti registrovana kao privredna društva, poslovna udruženja, udruženja građana i fondacije“, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

Zahtevi se podnose slanjem popunjenih obrazaca i prateće dokumentacije u elektronskom obliku, putem adrese it.program.rs@undp.org. Obrasci se mogu preuzeti na adresi rs.undp.org/it-program .

Zahtevi mogu da se podnose od 7. avgusta 2018. i biće obrađivani po redosledu podnošenja, sve do utroška raspoloživih sredstava za realizaciju Programa. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju su oko 41.000 dolara i dodatnih 10.000 evra, koje je donirala italijanska ambasada u Srbiji, a očekuje se podrška i drugih donatora.

15. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

ELEKTRONSKO PLAĆANjE NA PORTALU e-UPRAVA

 ELEKTRONSKO PLAĆANjE NA PORTALU eUPRAVA

 

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućila je svim korisnicima nacionalnog Portala eUprava da administrativne takse za sve usluge dostupne na Portalu mogu da plate elektronski. Dostupno je plaćanje nacionalnom Dina platnom karticom, Master, Maestrom ili Viza platnom karticom svih banaka koje posluju na tržištu Srbije, kao i elektronskim novcem. Građani mogu usluge na Portalu eUprave da plate i integrisanim elektronskim bankarstvom – to je prvi put da je ovaj vid elektronskog plaćanja omogućen na internet portalima u Srbiji. Poziv bankama da omoguće postojeće ili zajednički sa Kancelarijom razviju nove modele elektronskih plaćanja je stalno otvoren.

 

 

14. avgust 2018.

Poziv na Konkurs u oblasti otvorenih podataka

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), poziva zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškolske ustanove da se prijave na Konkurs u oblasti otvorenih podataka.

„Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškoslke ustanove da doprinesu izgradnji ekosistema otvorenih podataka u Srbiji kroz podsticanje korišćenja otvorenih podataka javnih institucija promociju različitih primena i koristi otvorenih podataka kao i izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa za obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka“, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, koji podržava Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 Poziv na Konkurs u oblasti otvorenih podataka

Konkurs predviđa podršku projektima koji bi doprineli jednoj od tri različite oblasti:

 1. Ponovna upotreba otvorenih podataka
 2. Izgradnja zajednice i promocija
 3. Izgradnja kapaciteta za upotrebu otvorenih podataka (obuke)

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. septembar 2018. godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronski na adresu grants.rs@undp.org.

Jovanović je podsetio da Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ je pokrenula prvi nacionalni Portal otvorenih podataka data.gov.rs, koji predstavlja centralno mesto na kojem su objedinjeni otvoreni podaci javnih institucija i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru.

On je dodao da je od aprila 2018. godine na snazi je Zakon o eUpravi koji uvodi ponovnu upotrebu podataka, definisani su otvoreni podaci, otvorena licenca kao i Portal otvorenih podataka.

Na ovom linku možete preuzeti sva dokumenta vezana za konkurs u oblasti otvorenih podataka.

Podatke je na portalu do avgusta 2018. godine objavilo 27 javnih institucija, koje su ukupno otvorile 105 skupova podataka sa ukupno 354 resursa (datoteka). Otvaranje podataka predstavlja strateško opredeljenje Vlade Srbije, reflektovano u Strategiji razvoja elektronske uprave i Akcionom planu za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji. Otvoreni podaci dobili su posebno mesto i u ekspozeu predsednice Vlade Ane Brnabić.

13. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Državni data centar

 Državni data centar

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je prvi Državni data centar, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu i u kom je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije. U Državnom data centru se smešta oprema državnih organa i pruža usluga Državnog klauda – Government cloud. Centar ispunjava Tier 3+ standard, a usluge Centra se pružaju u skladu sa bezbednosnim standardom ISO 27001, kao i standardima kvaliteta ISO 9001 i kvalitetom pružanja usluga ISO 20000. Od skora u Državnom data centru se nalazi oprema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, a do kraja godine na ovoj opremi će se naći i knjiga državljanstava u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

 

10. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Portal otvorenih podataka

 Portal otvorenih podataka

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ koji se realizuje uz podršku Programa UN za razvoj (UNDP), Svetske Banke, Vlade Velike Britanije i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), pokrenut je prvi nacionalni Portal otvorenih podataka data.gov.rs . Portal predstavlja centralno mesto na kojem su objedinjeni otvoreni podaci javnih institucija i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru. Broj javnih institucija i dostupnih informacija na Portalu otvorenih podataka, udvostručen je za svega četiri meseca od pokretanja platforme, a najbolji pokazatelj velikog pomaka u ovoj oblasti je indeks otvorenih podataka, koji je Srbiju smestio na prvo mesto u regionu i 41. na listi svih članica Ujedinjenih nacija. Podatke na portalu do avgusta 2018. godine objavilo je 27 javnih institucija, koje su ukupno otvorile 105 skupova podataka sa ukupno 354 resursa (datoteka). Otvaranje podataka predstavlja strateško opredeljenje Vlade Srbije, reflektovano u Strategiji razvoja elektronske uprave i Akcionom planu za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji. Otvoreni podaci dobili su posebno mesto i u ekspozeu predsednice Vlade Ane Brnabić. Podaci sa nacionalnog Portala otvorenih podataka se automatski objavljuju i na evropskom Portalu.

8. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Informacioni sistem e-ZUP

 Informacioni sistem eZUP

Informacioni sistem eZUP je sofisticiran informatički alat koji omogućava pribavljanje podataka po službenoj dužnosti što predstavlja veliki iskorak u automatizovanju administrativnih postupaka i uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Nosioci najvećih baza podataka - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo pravde, Poreska uprava Republike Srbije i Republički geodetski zavod, omogućili su pristup ka ukupno 18 svojih baza podataka preko Servisne magistrale organa. Informacioni sistem eZUP danas koristi 320 različitih institucija javne uprave i do danas preko njega je upućeno 360.424 zahteva. Uvođenjem eZUP-a u prvoj godini, građanima je ušteđeno 500.000 sati čekanja na šalterima, dok je država uštedela oko 20 miliona dinara na štampanju i izdavanju papira. Samo u prvih pet meseci ove godine napravljeno je 30 odsto manje papirnih izvoda iz matičnih knjiga rođenih nego u istom periodu prošle godine. Ako se uzme u obzir da je 2017. u odnosu na 2016. godinu proizvedeno 24 odsto manje papirnih izvoda, prateći ovaj trend, smatramo da će papirni izvodi zahvaljujući eZUP-u vrlo brzo otići u istoriju.

6. avgust 2018.

365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 365 dana rada Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu osnovana je pre tačno godinu dana Uredbom Vlade Republike Srbije, na inicijativu premijerke Ane Brnabić, kao bitna stavka u okviru procesa digitalizacije koja je definisana kao prioritet Vlade. Zadatak Kancelarije je da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude snažna podrška i osnova daljeg razvoja elektronske uprave Srbije. Tokom godinu dana rada ostvareni su značajni rezultati na ovim poljima, unapređene su postojeće elektronske usluge i kreirane nove usluge za građane, privredu i državu, a Kancelarija je postala jedan od ključnih faktora digitalizacije Srbije.

 

 

Pogledajte starije aktuelnosti

 Vrh strane
 Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora