МЕНИ

Насловна » Пројекти » ТСА – Time Stamp Authority

ТСА – Time Stamp Authority

RS-GOV TSA (Time Stamp Authority) – издавалац временског жига

Управа за Дигиталну агенду у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, је изградила инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04), Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009), међународним стандардима (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861), ЕУ директивама (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures), препорукама у RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“).

RS-GOV TSA издаје временске жигове који, према члану 29 Правилника о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009), садрже јасно изражен датум и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига.

Шта је временски жиг?

Временски жиг је дигитални запис који се користи да докаже постојање електронских података (прописа, уговора, дозвола...) пре одређеног временског тренутка на поверљив и проверљив начин. Електронски подаци оверени временским жигом се не могу непримећено мењати.

Стандард RFC 3161 Internet X.509 Public Key InfrastructureTime-StampProtocol (TSP) прописује начин на који сертификовани издавалац временског жига (нпр. RS-GOV TSA) издаје временски жиг на криптографски ваљан начин.

Издавање и провера издатог временског жига

Захтев за услугу издавања временског жига, који садржи криптографски отисак података које треба оверити временским жигом, корисник шаље издаваоцу временског жига. Услуга издавања жига је конципирана тако да сертификовани издавалац временског жига генерише структуру података временског жига (токен) - садржи достављени криптографски отисак података и тачно време – и електронски је потписује, чиме штити интегритет токена.

Стандардни поступак издавања временског жига је описан у стандарду RFC 3161.

Уколико је потребно да се неки електронски документ овери временским жигом, потребно је TSA серверу послати hash електронског документа (фиксан низ бита који једнозначно описује документ). TSA сервер том hash-у допише време, све потпише TSA приватним кључем и врати пошиљаоцу. На тај начин се гарантује да је документ постојао пре времена назначеног у жигу и омогућава проверљивост: да ли је документ мењан од тренутка када је оверен временским жигом.

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Политиком издавања временског жига, која има јединствени идентификатор:

OID      1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Управа за Дигиталну Агенду (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}

Време је синхронизовано тако да одступа највише 1 секунд од UTC тачног времена.

Услуга издавања временског жига је бесплатна за државне органе, органе локалне самоуправе и јавне службе. Да би неки од наведених органа користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа.

RS-GOV TSA кoнтакт информације

Адреса

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Немањина 11, 11 000 Београд

Телефон +381 11 3340361

Е-пошта  office@ite.gov.rs

 Врх стране
 Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора