ЛПА

Информациони систем локалних пореских администрација представља један од основних елемената управљања јавним финансијама и један је од кључних информационих система у оквиру интегрисаних система државних органа. ЛПА обезбеђује податке за један од кључних делова приходне стране система консолидованих рачуна Трезора Републике Србије, као и податке централној пореској администрацији о фискалном капацитету физичких и правних лица.         

Основне функције система су:

  • Утврђивање јавних прихода јединица локалне самоуправе;
  • Пореска контрола изворних прихода јединица локалне самоуправе;
  • Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе;
  • Рад у две фискалне године;
  • Преглед података из претходних фискалних година;
  • Заштита система, размена података са релевантним државним органима, анализа перформанси система, пријем пореских пријава интернетом.

 

Прописи и упутства: