eZUP (eUpis)

Zakon o opštem upravnom postupku utvrdio je obavezu organa koji vodi upravne postupke da po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon je propisao da od stranke, organ može zahtevati samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Pribavljanje podataka elektronskim putem omogućeno je preko informacionog sistema na Portalu eUprava (eZUP), odnosno putem elektronskih usluga za razmenu podataka u okviru informacionog sistema. Podaci koji su dostupni u formi skupova podataka navedenih u članu 12. stav 4. Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija odgovaraju sadržini današnjih izvoda, uverenja i potvrda.

eZUP uključuje 23 servisa.

 

Propisi i uputstva: