LPA

Informacioni sistem lokalnih poreskih administracija predstavlja jedan od osnovnih elemenata upravljanja javnim finansijama i jedan je od ključnih informacionih sistema u okviru integrisanih sistema državnih organa. LPA obezbeđuje podatke za jedan od ključnih delova prihodne strane sistema konsolidovanih računa Trezora Republike Srbije, kao i podatke centralnoj poreskoj administraciji o fiskalnom kapacitetu fizičkih i pravnih lica.         

Osnovne funkcije sistema su:

  • Utvrđivanje javnih prihoda jedinica lokalne samouprave;
  • Poreska kontrola izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;
  • Redovna i prinudna naplata izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;
  • Rad u dve fiskalne godine;
  • Pregled podataka iz prethodnih fiskalnih godina;
  • Zaštita sistema, razmena podataka sa relevantnim državnim organima, analiza performansi sistema, prijem poreskih prijava internetom.

 

Propisi i uputstva: