eInspektor

eInspektor je jedinstveni informacioni sistem za republičke inspekcije koji omogućava digitalizaciju rada inspekcija i automatizovanu procenu rizika, kao i planiranje inspekcijskog nadzora. Sistem omogućava prelazak na ePisarnicu i eArhiviranje, efikasno izveštavanje i koordinaciju inspekcija, u cilju izbegavanja preklapanja nadzora, dostupnosti svih registara inspekcijama i bolje inspekcijsko-sudske prakse.

Sistem podržava sve poslovne procese inspekcija i u prvoj fazi, do kraja 2018. godine, u eInspektor sistem biće uključene četiri pilot inspekcije: Inspektorat za rad, Tržišna inspekcija, Sanitarna inspekcija i Upravni inspektorat, a do sredine 2019. godine i ostale republičke inspekcije.

 

Propisi i uputstva: