Сектор за развој, промоцију дигиталних, иновативних и креативних делатности

У Сектору за развој, и промоцију дигиталних, иновативних и креативних делатности обављају се следећи послови: планирањe, анализе, координацијe и праћење развоја дигиталних, иновативних и креативних делатности; координацијe и пружање подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности; координације, праћење и подршка у развоју и повезивању услуга, технологија и производа са препознатим развојним потенцијалом у домену дигиталних, иновативних и креативних делатности; планирања, анализа и координација иницијатива за унапређење правно - пословног окружења за раст дигиталних, иновативних и креативних делатности; координације, праћење и промоција повезивања јавног и приватног сектора, у областима дигиталне, иновативне и креативне економије, са циљем одрживог и интегрисаног економског раста Србије; планирања, анализа и координација иницијатива за ре-позиционирање Србије као дигиталне, иновативне и креативне земље; промоције домаћих и међународних услуга, технологија и производа у областима дигиталне, иновативне и креативне делатности; координације државних органа који учествују у домаћој и међународној промоцији дигиталних, иновативних и креативних делатности као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

Опширније