Именик Канцеларије за ИТ и еУправу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Влада Републике Србије

Београд, Немањина 11

11000 Београд

тел: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Директор доц. др Михаило Јовановић

тел: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Заменик директора Зоран Мишић

тел: +381 11 7358-402

zoran.misic@ite.gov.rs

 

Помоћник директора Милан Латиновић

Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

тел: +381 7358-411

milan.latinovic@ite.gov.rs

 

Помоћник директора Драгана Бећић

Сектор за стандардизацију и сертификацију

тел: +381 11 7358-400

dragana.becic@ite.gov.rs

 

Помоћник директора Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

тел: +381 11 7358-410

slavisa.antic@ite.gov.rs

 

Начелник одељења за информационе системе и регистре Марина Ракић

Сектор за развој ИТ и еУправе

тел: +381 11 7358-416

marina.rakic@ite.gov.rs

 

Руководилац групе за праћење и вредновање Слађана Андрејић

Сектор за стандардизацију и сертификацију

тел: +381 11 7358-413

sladjana.andrejic@ite.gov.rs

 

Руководилац групе за обезбеђивање квалитета Саша Ковачевић

Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

тел: +381 11 7358-405

sasa.kovacevic@ite.gov.rs

 

Правни и кадровски послови Ружица Нелки

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове

тел: +381 11 3340-737

ruzica.nelki@ite.gov.rs

 

Односи са јавношћу

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове

тел: +381 11 7358-400

press@ite.gov.rs

 

Лице за заштиту података о личности Ненад Вукићевић

тел: +381 11 7358-406

nenad.vukicevic@ite.gov.rs

 

Администратор веб презентације Александар Парезановић

тел: +381 11 7358-419

aleksandar.parezanovic@ite.gov.rs