Именик Канцеларије за ИТ и еУправу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Влада Републике Србије
Београд, Немањина 11
тел: +381 11 7358-400
kancelarija@ite.gov.rs

Директор доц. др Михаило Јовановић 
тел: +381 11 7358-400
kancelarija@ite.gov.rs

Заменик директора Зоран Мишић
тел: +381 11 7358-402
zoran.misic@ite.gov.rs

Помоћник директора Славиша Антић
Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове
тел: +381 11 7358-410
slavisa.antic@ite.gov.rs

Начелник одељења за информационе системе и регистре Марина Ракић
Сектор за развој ИТ и еУправе
тел: +381 11 7358-416
marina.rakic@ite.gov.rs 

Начелник одељења за рачунарске комуникације, мреже и интернет Јелена Сандић

Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру
тел: +381 11 7358-415
jelena.sandic@ite.gov.rs 

Шеф одсека за пројектовање и имплементацију Миланка Катић
Сектор за развој ИТ и еУправе
тел: +381 11 7358-419
milanka.katic@ite.gov.rs

Руководилац групе за праћење и вредновање Слађана Андрејић
Сектор за стандардизацију и сертификацију
тел: +381 11 7358-413
sladjana.andrejic@ite.gov.rs

Руководилац групе за обезбеђивање квалитета Саша Ковачевић
Сектор за стандардизацију и сертификацију
тел: +381 11 7358-405
sasa.kovacevic@ite.gov.rs

Правни и кадровски послови Ружица Нелки
Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове
тел: +381 11 3340-737
ruzica.nelki@ite.gov.rs

Односи са јавношћу Драгана Бећић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове
тел: +381 11 7358-400
dragana.becic@ite.gov.rs