Именик Канцеларије за ИТ и еУправу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Влада Републике Србије

Београд, Немањина 11

11000 Београд

тел: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

в.д. Директор Милан Латиновић

тел: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Заменик директора Зоран Мишић

тел: +381 11 7358-400

zoran.misic@ite.gov.rs

 

в.д. Помоћник директора Биљана Марић

Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

тел: +381 11 7358-400

biljana.maric@ite.gov.rs

 

Сектор за подршку и набавке

тел: +381 11 7358-400Сектор за стандарде дигитализацијe

тел: +381 11 7358-400

 

Помоћник директора Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

тел: +381 11 7358-410

slavisa.antic@ite.gov.rs

 

Помоћник директора Милорад Стојановић

Сектор за ИТ инфраструктуру

тел: +381 11 7358-400

milorad.stojanovic@ite.gov.rs

 

Начелник одељења за информационе системе и регистре Марина Ракић

Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

тел: +381 11 7358-416

marina.rakic@ite.gov.rs

 

Руководилац групе за праћење и вредновање Слађана Андрејић

Сектор за стандарде дигитализацијe

тел: +381 11 7358-413

sladjana.andrejic@ite.gov.rs

 

Руководилац групе за обезбеђивање квалитета Саша Ковачевић

Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

тел: +381 11 7358-405

sasa.kovacevic@ite.gov.rs

 

Правни и кадровски послови Ружица Нелки

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове

ruzica.nelki@ite.gov.rs

 

Односи са јавношћу

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне  послове

тел: +381 11 7358-400

press@ite.gov.rs

 

Лице за заштиту података о личности Александар Нелки

тел: +381 11 7358-412

lzzpol@ite.gov.rs