Закони и акта у примени


Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању


Подзаконски акти Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању


Закон о информационој безбедности


Подзаконски акти Закона о информационој безбедности


Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу


Стратегија развоја еУправе у Републици Србији


Стратегија развоја информационог друштва до 2020.


Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године