ЦЕРТ

Дигитализујемо јавну управу

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Центар за безбедност информационо-комуникационих система органа (ЦЕРТ републичких органа) основан је (Закон о информационој безбедности, ''Службени гласник Републике Србије'', број 6/2016 и 94/2017) у оквиру Канцеларије за информационе технологије и електронску управу надлежне за пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе (Закон о електронској управи, ''Службени гласник Републике Србије'', број 27/2018).

 

ЦЕРТ републичких органа обавља послове који се односе на заштиту од инцидената у системима републичких органа у јединственој информационо-комуникационој мрежи електронске управе.

 

Послови ЦЕРТ-а републичких органа обухватају:

  1. заштиту информационо-комуникационих система јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе;
  2. координацију и сарадњу са операторима информационо-комуникационих система које повезује јединствена информационо-комуникациона мрежа електронске управе у превенцији инцидената, откривању инцидената, прикупљању информација о инцидентима и отклањању последица инцидената;
  3. издавање стручних препорука за заштиту информационо-комуникационих система републичких органа, осим оних намењених за рад са тајним подацима.

 

Главни задатак ЦЕРТ-а републичких органа је да обезбеђује информациону безбедност ИКТ инфраструктуре, услуга Канцеларије и јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе. Ово укључује ефикасно реаговање и решавање инцидената када до њих дође, превентивне активности како би се број могућих инцидената минимизовао и подизање свести ИКТ безбедности код државних органа.

 

ЦЕРТ републичких органа своје деловање организује кроз следеће услуге:

 

Реактивне услуге које укључују:

  • реаговање на сигурносне инциденте;
  • реаговање на сигурносне рањивости и пропусте;
  • упозорења о уоченим инцидентима и рањивостима.

Проактивне услуге које укључују:

  • праћење коришћених технологија;
  • спровођење безбедносне ревизије и процене система и услуга Канцеларије;
  • конфигурисање и одржавање сигурносних алата;
  • детектовање упада у систем;
  • објављивање нових информација и вести од значаја за информациону безбедност;
  • дисеминацију знања државним органима у вези са информационом безбедношћу;
  • спровођење безбедносне ревизије и процене.

Услуге у домену управљања квалитетом сигурности које укључују:

  • анализу ризика;
  • обезбеђивање континуираног пословања у ситуацијама када дође до инцидената;
  • подизање нивоа свести о информационој безбедности;
  • едукацију запослених.

 

Информације: info@cert.gov.rs

 

Пријава инцидента

Информације о пријавитељу инцидента

Информације о инциденту

Додатне информације