Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

 

План јавних набавки

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2024. годину:

 

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2023. годину:

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2022. годину:

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2021. годину:

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2020. годину (нови Закон о јавним набавкама - ”Службени гласник РС”, бр. 91/2019):

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2020. годину (стари Закон о јавним набавкама - ”Службени гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015):

 

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2019. годину:

 

Портал јавних набавки

Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs

 

 

Јавне набавке

05.01.2020.

JНMВ-07-2020

Услуга алтернативног интернет линка са одговарајућом заштитом од DoS напада

 

28.12.2020.

ЈНМВ-09/2020

Услуге - Унапређења и одржавања DNS интернет домена државних органа

 

28.12.2020.

ЈНМВ-08/2020

Услуга - Одржавањe и унапређење e-mail система

 

17.11.2020.

ЈНМВ-15/2020

Услуга - Одржавање мрежне опреме

 

06.10.2020.

JНМВ-12/2020

Услуга Набавка SSL сетрификата

 

15.09.2020.

JНМВ-14-2020

Услуга - Одржавање локалних рачунарских мрежа

 

08.09.2020.

JНМВ-13-2020

Подршка за систем еТуриста

 

17.08.2020.

JНМВ -10-2020

Услуга евидентирања корисника електронске идентификације на шалтеру

 

27.07.2020.

ЈН-О-06/2020 - услуге

- Интеграција Централног регистра становништва са Сервисном магистралом органа

 

08.07.2020.

ЈН-О-07/2020

Опремање рачунарске учионице

 

19.06.2020.

ЈН-О-05/2020

Интеграција система прекршајних судова са апликацијама еУправе

 

15.06.2020.

ЈН-О-04/2020

VMware  лиценце

 

12.06.2020.

ЈН-О-03/2020

Надоградња модула еПлаћање и реконфигурација потребне инфраструктуре

 

01.06.2020.

ЈНМВ-04/2020

Радне станице

 

22.05.2020.

ЈН-О-22/2019

Набавка услуге - Одржавање Портала јавних набавки

 

20.05.2020.

ЈН-О-02/2020

Набавка ИКТ инфраструктуре за државни Дата центар

 

20.05.2020.

ЈНМВ-03/2020

Проширење функционалности и тестирања за штампач Canon Varioprint 6180 Titan

 

 

22.04.2020.

ЈНМВ-02/2020

Проширење модула еУпис

 

13.04.2020.

ЈНМВ-01/2020

Услуга преноса података путем оптичких влакана

 

06.04.2020.

ЈН-П-01/2020

Унапређење и одржавање система ЛПА

 

24.03.2020.

ЈН-П-05/2019

Услуге телехаусинга, виртуелних сервера и закупа оптичких влакана

 

19.03.2020.

ЈН Канцеларије за управљање јавним улагањима

Procurement of Hardware and System Software for DRRIP

 

12.03.2020.

ЈН-О-01/2020

Услуга коришћења система POS

 

10.02.2020.

ЈН-О-18/2019

Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

 

03.02.2020.

ЈНМВ-18/2019

Одржавање опреме за складиштење података за интернет сервисе

 

20.01.2020.

ЈН-О-23/2019

Повезивање информационих система за потребе апликација

 

17.01.2020.

ЈН-O-20/2019

Машине и опрема за развој ИТ инфраструктуре

 

17.01.2020.

ЈН-O -19/2019

Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције

 

17.01.2020.

ЈНМВ -19/2019

Услуге Одржавање TSA система

 

10.01.2020.

ЈН-О-21/2019

Одржавање backend система Портала еУправа

 

08.01.2020.

ЈН–П-04/2019

Одржавање и унапређење система за заштиту интернет презентација државних органа

 

30.12.2019.

JН-О-15/2019

Јединствени информациони систем за инспекције - еИнспектор, фаза 2

 

27.12.2019.

JН-О-17/2019

Измена конфигурације CRM-а и подршка за одржавање интернет презентација

 

26.12.2019.

ЈНМВ-10/2019

Пружање услуга алтернативног интернет линка са одговарајућом заштитом од DoS напада

 

23.12.2019.

ЈНМВ-20/2019

Израда кадровских пословних процедура и евиденција

 

20.12.2019.

JН-П-03/2019

Израда регистра Националног оквира квалификација Републике Србије као интегралног дела Јединственог информационог система просвете

 

19.12.2019.

ЈНМВ -13/2019

Набавка услуге – Одржавање мрежне опреме

 

17.12.2019.

ЈНМВ -17/2019

Опрема за интернет презентације и пружање услуга TSA

 

13.12.2019.

ЈНМВ -14/2019

Услуга одржавања мејл система

 

09.12.2019.

ЈНМВ -16/2019

Одржавање локалних рачунарских мрежа

 

05.12.2019.

ЈНМВ -15-2019

Услугe пројектовања, подешавања, инсталације и одржавања хостинг система

 

02.12.2019.

ЈН-О-12/2019

Реконфигурација модула Портала еУправа

 

29.11.2019.

ЈН-О-13/2019

Јединствено решење за управљање сигурносним аспектима ИКТ инфраструктуре

 

29.11.2019.

ЈНМВ-12/2019

SSL сертификати за сајтове

 

25.11.2019.

ЈНМВ-11/2019

Услуге унапређења и одржавања DNS интернет домена државних органа

 

26.09.2019.

ЈНМВ-09/2019

Апликативно решење за управљање POS терминалима

 

24.09.2019.

ЈН-О-11/2019

Централни регистар становништва

 

26.08.2019.

ЈНМВ-08/2019

Услуга Microsoft Premier Support

 

06.08.2019.

ЈН-O-10/2019 

добра - Електронска евиденција субјеката у систему образовања

 

25.06.2019.

ЈН-О-09/2019 

добра ORACLE технологије

 

21.06.2019.

ЈН-О-04/2019 

Опрема за унапређење пословања државних органа

 

13.06.2019.

ЈН-О-08/2019

Јединствени информациони систем просвете

 

28.05.2019.

ЈНМВ - 07/2019

Централни регистар становништва – архитектура

 

22.05.2019.

JН-О-07/2019

Интеграција база података органа државне управе

 

10.05.2019.

JН-П-02/2019

Унапређење и надоградња јединственог информационог система локалних пореских администрација

 

25.04.2019.

JН-О-06/2019

Jавна набавка добра - ИКТ инфраструктура за државни Дата центар

 

25.04.2019.

JН-О-05/2019

Jавна набавка добра - Microsoft лиценце

 

08.04.2019.

JН-О-03/2019

Софтверско одржавање апликативних система Портала еУправе

 

01.04.2019.

ЈНМВ-06/2019

Унапређење софтверског решења за Аутошколе

 

26.03.2019.

ЈНМВ-05/2019

Пружање услуга преноса података путем оптичких влакана

 

20.03.2019.

JН-О-02/2019-01

Хардверскa инфраструктурa потребнa за неометани рад целокупног ИС за инспекције

 

14.03.2019.

ЈНМВ -04/2019

Услуге информисања

 

12.03.2019.

ЈН-П-01/2019

Услуге телехаусинга, виртуелних сервера и закупа оптичких влакана

 

28.02.2019.

ЈНМВ-03/2019

Набавка услуге - Квалификовани електронски сертификати

 

22.02.2019.

ЈН-О-01/2019

Софтвер за управљање пословним процесима за имплементацију електронских регистара органа и организација јавне управе

 

20.02.2019.

ЈНМВ-02/2019

Развој и унапређење софтверског система електронске управе

 

14.02.2019.

ЈНМВ-01/2019

Надоградња модула за електронско плаћање

 

29.10.2018.

ЈН-О-08/2018

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

 

12.10.2018.

ЈН-О-07/2018

ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (E_ID) И SINGLE SIGN ON (SSO)