Портал еУправа

Градимо дигитално друштво

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

 

Портал еУправа Републике Србије представља централно место електронских услуга за све грађане, привреду и запослене у државној управи, а објављен је на адреси www.euprava.gov.rs.

 

Коришћењем Портала грађанима је олакшана комуникација са државним органима и целокупном јавном администрацијом у смислу лакшег проналажења информација и одговарајућих формулара, као и једноставнијег подношења захтева, пријема решења и осталих докумената.

 

Портал омогућава да се одређени поступци пред јавном управом, који су се до сада обављали на шалтеру, могу обавити и од куће, односно без физичког доласка на шалтер.

 

Портал еУправа је пуштен у рад јуна 2010. године и он је резултат рада бројних државних институција и локалних самоуправа које су на Порталу објавиле своје електронске услуге и информације везане за услуге које пружају грађанима и привреди. Од оснивања до данас, грађани су више од три и по милиона пута искористили различите услуге Портала. На њему је активно готово милион корисника, који могу да користе 900 електронских услуга различитих државних органа, што Портал ставља у ред највише коришћених и најпосећенијих националних портала.

 

 Портал еУправа