Помоћници директора

Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

Славиша Антић рођен је 1969. године у Куршумлији. По занимању је Специјалиста - струковни економиста (Professional Master) из области економских наука. Основну школу и математичку гимназију „Вељко Влаховић“ завршио је у Београду.

Више од 25 година професионалног искуства стекао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и „Телеком Србија АД“, где је у континуитету више од 15 година на менаџерским позицијама.

У Телекому Србија радио је у Дирекцији за бизнис кориснике и руководио је Службом продаје државним органима, јавним предузећима, великим привредним системима, ИСП, КДС, аудио провајдерима и другим великим бизнис корисницима.

У Дирекцији за комерцијалне послове руководио је Службом за праћење инвестиционе изградње, у чијој је надлежности координација активности са локалним самоуправама и великим пословним инвеститорима (green field инвестиције, индустријске зоне/паркови, стамбено пословни објекти, тржни центри), које се односе на пројектовање и изградњу ИКТ инфраструктуре.

У досадашњој каријери, руководио је у Дирекцији за резиденцијалне кориснике Службом продаје дигиталних и он-лине садржаја, у чијој је надлежности реализација мобилних плаћања услуга и производа (mPaymnent, mParking, mČlanarina, mPriznanica, video streaming …).

Указом Председника Републике Србије одликован је Орденом рада.

Ожењен и поносни отац две ћерке и једног сина.

Говори енглески језик.

 

Aна Шаренац

Сектор за развој информационих система и електронске управе

Ана Шаренац рођена је 1988. године у Београду. По занимању је мастер економиста. Основну школу завршила је у Београду, гимназију у Швајцарској, а факултет у Великој Британији где је 2010. године стекла диплому из области међународног пословања и финансија. У Београду, 2016. године стекла је диплому мастер економисте.

Више од 12 година професионалног искуства стекла је радићи у приватном сектору, а од 2015. године радила је у Кабинету предсетника Владе, тиму за реформу јавне управе и радила на многобројним пројектима у области дигитализације јавне управе.

Само неки од пројеката којима је руководила или била део руководећег тима су „Бебо, добро дошла на свет“, „еЗУП – систем за размену података“, „Моја средња школа“, „еУпис“, и многобројне услуге на Порталу еУправа намењене грађанима и привреди. Своје интересовање за оптимизацијом процеса усмерава ка дигитализацији поступака и услуга са циљем да се комуникација државе и грађана, али и привреде, у што већој мери одвија електронским путем тако што се континуирано повећава број електронских услуга. Учествовала је и креирању више информационих система намењених органима јавне управе.

Поносна мајка двоје деце.

Говори енглески и италијански језик.

Милан Латиновић

Сектор за подршку и набавке

Рођен је 1969. године у Земуну, где је завршио и основну школу „Светозар Милетић“. Средње образовање стекао је у Електротехничкој школи „Никола Тесла” у Београду, а звање дипломираног инжењера електротехнике, смер телекомуникације, на Електротехничком факултету у Београду.

После петогодишњег ангажовања у приватном сектору на економско-финансијским пословима, у децембру 2001. године почиње професионалну каријеру у области телекомуникација, од које је највећи део провео у ЈП ПТТ саобраћаја Србија – огранцима „ПТТ КДС“ односно „Пошта НЕТ“, где је у периоду до 2017. године био ангажован на пословима инжењера, руководиоца, помоћника директора и напослетку директора кабловског оператера. Кабловски оператер „Пошта НЕТ“ је у 2016. години под његовим руководством остварио један од најбољих пословних резултата у својој историји.

 

У марту 2017. године поново се запошљава у приватном сектору где је на позицији руководиоца сектора за пројектовање и инжињеринг и Project manager-а (PM) за пројекат All IP transformation ангажован на пројекту изградње оптичке мреже у Београду (пројекат је Телеком Србија реализовао у партнерству са компанијом Huawei и већим бројем партнера из приватног сектора). У том периоду успешно је реализована уговорена фаза изградње београдске оптичке мреже на три подручја (кластера) и пројектовање четвртог.

Након оснивања Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, у фебруару 2018. године придружује се тиму Канцеларије у којем је ангажован на великом броју пројеката и руководи Сектором за подршку и набавке.

Течно говори и пише енглески језик, служи се немачким.

Ожењен је Биљаном, имају Соњу.

 

 

Драгана Бећић

Сектор за стандарде дигитализације 

 

 

Милорад Стојановић

Сектор за ИТ инфраструктуру

Милорад се руководећем тиму канцеларије придружио у марту 2020. године како би помогао консолидацији и проширењу јединствене ИКТ мреже, успостављању нових државних дата центара и афирмацији канцеларије као модерног сервис провајдера државних органа кроз пружања IaaS, PaaS и SaaS услуга.

Вишедеценијско радно искуство је стицао кроз рад и велике пројекте у јавним системима, Телком операторима и интеграторима у државном, интернационалном и приватном сектору. Неки од значајнијих пројеката су изградња и развијање, тада најмодернијег националног дата центра, као и миграције Телком сервиса са традиционалних транспортних технологија на IP.

Каријеру је развијао од инжењера приправника до стратешког консултанта на извршилачким позицијама, као и од нижег до извршног нивоа на менаџерским позицијама.

Завршио је Eлектротехнички факултет Универзитета у Београду, као и INSEAD школу стрaтешког планирања.

Ожењен је и отац двоје деце.