Помоћници директора

Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

Славиша Антић рођен је 1969. године у Куршумлији. По занимању је Специјалиста - струковни економиста (Professional Master) из области економских наука. Основну школу и математичку гимназију „Вељко Влаховић“ завршио је у Београду.

Више од 25 година професионалног искуства стекао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и „Телеком Србија АД“, где је у континуитету више од 15 година на менаџерским позицијама.

У Телекому Србија радио је у Дирекцији за бизнис кориснике и руководио је Службом продаје државним органима, јавним предузећима, великим привредним системима, ИСП, КДС, аудио провајдерима и другим великим бизнис корисницима.

У Дирекцији за комерцијалне послове руководио је Службом за праћење инвестиционе изградње, у чијој је надлежности координација активности са локалним самоуправама и великим пословним инвеститорима (green field инвестиције, индустријске зоне/паркови, стамбено пословни објекти, тржни центри), које се односе на пројектовање и изградњу ИКТ инфраструктуре.

У досадашњој каријери, руководио је у Дирекцији за резиденцијалне кориснике Службом продаје дигиталних и он-лине садржаја, у чијој је надлежности реализација мобилних плаћања услуга и производа (mPaymnent, mParking, mČlanarina, mPriznanica, video streaming …).

Указом Председника Републике Србије одликован је Орденом рада.

Ожењен и поносни отац две ћерке и једног сина.

Говори енглески језик.

 

Биљана Марић

Сектор за развој информационих система и електронске управе

Биљана Марић рођена је у Бијељини 1972. године. 

Средњу електротехничку школу завршила је у Бијељини, а након тога Факултет техничких наука „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду. На матичном факултету завршила је и магистарске академске студије.

По окончању факултета, 26 година радила је у образовном систему Републике Србије. Од 2018. године била је део тима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на позицијама посебног саветника министра, в.д. помоћника министра за средње образовање и образовање одраслих као и руководилац Групе за дигитализацију у просвети и науци.

Учесник је домаћих и међународних истраживачких пројеката, који се тичу примене дигиталних технологија. Објављивала је научне радове у домаћим и међународним часописима. Учествовала је и у реализацији међународних истраживања у циљу развоја дигиталне писмености.

Тиму Канцеларије за информационе технологије и електронску управу придружила се у децембру 2021. године, као начелник Одељења за Портал еУправа и сервисе.

Од новембра 2022.године руководи Сектором за развој информационих система и електронске управе.

Поносна мајка двоје деце, ћерке и сина.

 

Драгана Бећић

Сектор за стандарде дигитализације 

Рођена у Београду 1987. године и након завршене Треће београдске гимназије уписује Факултет организационих наука, смер информациони системи и технологије Универзитета у Београду. На матичном факултету завршила је и мастер академске студије. Након завршених студија радила је у приватном сектору у области маркетинга и продаје, у Јавном предузећу „Пошта Србије“, а тиму Канцеларије за информационе технологије и електронску управу придружила се 2018. године у коме руководи сектором Стандарди дигитализације.


Активности у Канцеларији су јој усмерене на успостављање ИТ стандарда и иновација у јавној управи Србије како би се унапредила поузданост пројектованих система, њихова корисничка оријентисаност, релевантност и лакоћа употребе. У настојању да омогући портале и услуге по мери корисника и одабир најадекватнијих решења, прати и разматра најбоље праксе и међународне стандарде у примени ИКТ у јавној управи, успоставља мостове сарадње са институцијама али и са заједницама корисника, цивилним сектором, ИТ заједницом и стручном јавношћу, ослушкује њихове идеје и укључује их у пројектовање. Значајан допринос дала је готово свим пројектима Канцеларије у претходних 5 година, а посебно се истичу њен допринос иницијативи за отварање података јавне управе, активности на редизајну Портала еУправа, Портала за електронску идентификацију, разних електронских услуга, успостављању платформе „Паметна Србија“ за напредну обраду података, потпису у клауду, Нацоналне платформе за вештачку интелигенцију и многих других.

 

 

Милорад Стојановић

Сектор за ИТ инфраструктуру

Милорад се руководећем тиму канцеларије придружио у марту 2020. године како би помогао консолидацији и проширењу јединствене ИКТ мреже, успостављању нових државних дата центара и афирмацији канцеларије као модерног сервис провајдера државних органа кроз пружања IaaS, PaaS и SaaS услуга.

Вишедеценијско радно искуство је стицао кроз рад и велике пројекте у јавним системима, Телком операторима и интеграторима у државном, интернационалном и приватном сектору. Неки од значајнијих пројеката су изградња и развијање, тада најмодернијег националног дата центра, као и миграције Телком сервиса са традиционалних транспортних технологија на IP.

Каријеру је развијао од инжењера приправника до стратешког консултанта на извршилачким позицијама, као и од нижег до извршног нивоа на менаџерским позицијама.

Завршио је Eлектротехнички факултет Универзитета у Београду, као и INSEAD школу стрaтешког планирања.

Ожењен је и отац двоје деце.