Помоћници директора

Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

Славиша Антић рођен је 1969. године у Куршумлији. По занимању је Специјалиста - струковни економиста (Professional Master) из области економских наука. Основну школу и математичку гимназију „Вељко Влаховић“ завршио је у Београду.

Више од 25 година професионалног искуства стекао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и „Телеком Србија АД“, где је у континуитету више од 15 година на менаџерским позицијама.

У Телекому Србија радио је у Дирекцији за бизнис кориснике и руководио је Службом продаје државним органима, јавним предузећима, великим привредним системима, ИСП, КДС, аудио провајдерима и другим великим бизнис корисницима.

У Дирекцији за комерцијалне послове руководио је Службом за праћење инвестиционе изградње, у чијој је надлежности координација активности са локалним самоуправама и великим пословним инвеститорима (green field инвестиције, индустријске зоне/паркови, стамбено пословни објекти, тржни центри), које се односе на пројектовање и изградњу ИКТ инфраструктуре.

У досадашњој каријери, руководио је у Дирекцији за резиденцијалне кориснике Службом продаје дигиталних и он-лине садржаја, у чијој је надлежности реализација мобилних плаћања услуга и производа (mPaymnent, mParking, mČlanarina, mPriznanica, video streaming …).

Указом Председника Републике Србије одликован је Орденом рада.

Ожењен и поносни отац две ћерке и једног сина.

Говори енглески језик.

 

Aна Шаренац

Сектор за развој информационих система и електронске управе

Ана Шаренац рођена је 1988. године у Београду. По занимању је мастер економиста. Основну школу завршила је у Београду, гимназију у Швајцарској, а факултет у Великој Британији где је 2010. године стекла диплому из области међународног пословања и финансија. У Београду, 2016. године стекла је диплому мастер економисте.

Више од 12 година професионалног искуства стекла је радићи у приватном сектору, а од 2015. године радила је у Кабинету предсетника Владе, тиму за реформу јавне управе и радила на многобројним пројектима у области дигитализације јавне управе.

Само неки од пројеката којима је руководила или била део руководећег тима су „Бебо, добро дошла на свет“, „еЗУП – систем за размену података“, „Моја средња школа“, „еУпис“, и многобројне услуге на Порталу еУправа намењене грађанима и привреди. Своје интересовање за оптимизацијом процеса усмерава ка дигитализацији поступака и услуга са циљем да се комуникација државе и грађана, али и привреде, у што већој мери одвија електронским путем тако што се континуирано повећава број електронских услуга. Учествовала је и креирању више информационих система намењених органима јавне управе.

Поносна мајка двоје деце.

Говори енглески и италијански језик.

Милан Латиновић

Сектор за подршку и набавке

Рођен је 1969. године у Земуну, где је завршио и основну школу „Светозар Милетић“. Средње образовање стекао је у Електротехничкој школи „Никола Тесла” у Београду, а звање дипломираног инжењера електротехнике, смер телекомуникације, на Електротехничком факултету у Београду.

После петогодишњег ангажовања у приватном сектору на економско-финансијским пословима, у децембру 2001. године почиње професионалну каријеру у области телекомуникација, од које је највећи део провео у ЈП ПТТ саобраћаја Србија – огранцима „ПТТ КДС“ односно „Пошта НЕТ“, где је у периоду до 2017. године био ангажован на пословима инжењера, руководиоца, помоћника директора и напослетку директора кабловског оператера. Кабловски оператер „Пошта НЕТ“ је у 2016. години под његовим руководством остварио један од најбољих пословних резултата у својој историји.

 

У марту 2017. године поново се запошљава у приватном сектору где је на позицији руководиоца сектора за пројектовање и инжињеринг и Project manager-а (PM) за пројекат All IP transformation ангажован на пројекту изградње оптичке мреже у Београду (пројекат је Телеком Србија реализовао у партнерству са компанијом Huawei и већим бројем партнера из приватног сектора). У том периоду успешно је реализована уговорена фаза изградње београдске оптичке мреже на три подручја (кластера) и пројектовање четвртог.

Након оснивања Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, у фебруару 2018. године придружује се тиму Канцеларије у којем је ангажован на великом броју пројеката и руководи Сектором за подршку и набавке.

Течно говори и пише енглески језик, служи се немачким.

Ожењен је Биљаном, имају Соњу.

 

 

Драгана Бећић

Сектор за стандарде дигитализације 

Рођена у Београду 1987. године и након завршене Треће београдске гимназије уписује Факултет организационих наука, смер информациони системи и технологије Универзитета у Београду. На матичном факултету завршила је и мастер академске студије. Након завршених студија радила је у приватном сектору у области маркетинга и продаје, у Јавном предузећу „Пошта Србије“, а тиму Канцеларије за информационе технологије и електронску управу придружила се 2018. године у коме руководи сектором Стандарди дигитализације.


Активности у Канцеларији су јој усмерене на успостављање ИТ стандарда и иновација у јавној управи Србије како би се унапредила поузданост пројектованих система, њихова корисничка оријентисаност, релевантност и лакоћа употребе. У настојању да омогући портале и услуге по мери корисника и одабир најадекватнијих решења, прати и разматра најбоље праксе и међународне стандарде у примени ИКТ у јавној управи, успоставља мостове сарадње са институцијама али и са заједницама корисника, цивилним сектором, ИТ заједницом и стручном јавношћу, ослушкује њихове идеје и укључује их у пројектовање. Значајан допринос дала је готово свим пројектима Канцеларије у претходних 5 година, а посебно се истичу њен допринос иницијативи за отварање података јавне управе, активности на редизајну Портала еУправа, Портала за електронску идентификацију, разних електронских услуга, успостављању платформе „Паметна Србија“ за напредну обраду података, потпису у клауду, Нацоналне платформе за вештачку интелигенцију и многих других.

 

 

Милорад Стојановић

Сектор за ИТ инфраструктуру

Милорад се руководећем тиму канцеларије придружио у марту 2020. године како би помогао консолидацији и проширењу јединствене ИКТ мреже, успостављању нових државних дата центара и афирмацији канцеларије као модерног сервис провајдера државних органа кроз пружања IaaS, PaaS и SaaS услуга.

Вишедеценијско радно искуство је стицао кроз рад и велике пројекте у јавним системима, Телком операторима и интеграторима у државном, интернационалном и приватном сектору. Неки од значајнијих пројеката су изградња и развијање, тада најмодернијег националног дата центра, као и миграције Телком сервиса са традиционалних транспортних технологија на IP.

Каријеру је развијао од инжењера приправника до стратешког консултанта на извршилачким позицијама, као и од нижег до извршног нивоа на менаџерским позицијама.

Завршио је Eлектротехнички факултет Универзитета у Београду, као и INSEAD школу стрaтешког планирања.

Ожењен је и отац двоје деце.