ePlaćanje

Budućnost je stigla

Sa četvrtom industrijskom, odnosno digitalnom revolucijom, imamo šansu da nadoknadimo zaostatak i uhvatimo priključak sa razvijenim zemljama. Ova tehnološka revolucija fundamentalno menja naše živote, ona je neminovna i nezaustavljiva. Samo pobednička društva idu u susret promenama, ne zaziru od njih. Proces digitalizacije poboljšava standard i kvalitet života građana Srbije. Povećava se efikasnost, smanjuju se troškovi i kreira se nova vrednost u skoro svim oblastima života i rada. Proces digitalizacije je najvažniji katalizator inovacija, konkurentnosti i rasta.

 

Svim korisnicima Portal eUprava omogućeno je  da administrativne takse za sve usluge dostupne na Portalu mogu da plate elektronski. Dostupno je plaćanje nacionalnom Dina platnom karticom, Master, Maestrom ili Viza platnom karticom svih banaka koje posluju na tržištu Srbije, kao i elektronskim novcem. Građani mogu usluge na Portalu eUprave da plate i integrisanim elektronskim bankarstvom što je prvi put da je ovaj vid elektronskog plaćanja omogućen na internet portalima u Srbiji.

 

Sistem za elektronsko plaćanje ePlaćanje kao deo Portala eUprava je osmišljen tako da pruži mogućnost integracije postupka plaćanja administrativnih taksi sa nezavisnim aplikacijama institucija koje samostalno nude elektronske usluge. To praktično znači da institucije imaju mogućnost da kompletno automatizuju proces podnošenja elektronskih zahteva, uključivši i online plaćanje, i time građanima i privredi olakšaju poslovanje sa administracijom. Ukoliko institucija nema nameru da samostalno razvija elektronske usluge koje bi integrisala sa sistemom ePlaćanje, tada može kreirati elektronsku uslugu na Portalu eUprava. Tako kreirane elektronske usluge takođe koriste sistem ePlaćanje.

 

Kancelarije za IT i eUpravu, aktivno radi na tome da svi šalteri gradskih i opštinskih uprava u Srbiji omoguće plaćanje administrativnih taksi platnim karticama posredstvom POS terminala. Na ovaj način, plaćanjem putem interneta ili na POS terminalima povećava se efikasnost u pružanju usluga građanima, štedi se vreme čekanja u redovima i eliminiše se odlazak građana do pošte ili banke i ponovni dolazak na šaltere državne uprave ili lokalne samouprave. Jednom rečju građanima se omogućava lakše i brže obavljanje usluga javne uprave.

 

Prijava za korišćenje platforme za plaćanje – ePlaćanje