Portal eUprava

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

 

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs.

 

Korišćenjem Portala građanima je olakšana komunikacija sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva, prijema rešenja i ostalih dokumenata.

 

Portal omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavljali na šalteru, mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter.

 

Portal eUprava je pušten u rad juna 2010. godine i on je rezultat rada brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava koje su na Portalu objavile svoje elektronske usluge i informacije vezane za usluge koje pružaju građanima i privredi. Od osnivanja do danas, građani su više od tri i po miliona puta iskoristili različite usluge Portala. Na njemu je aktivno gotovo milion korisnika, koji mogu da koriste 900 elektronskih usluga različitih državnih organa, što Portal stavlja u red najviše korišćenih i najposećenijih nacionalnih portala.

 

 Portal eUprava