Državni data centar

Gradimo digitalno društvo

U skladu sa Zaključkom Vlade o pružanju usluga smeštanja opreme privrednim subjektima pod komercijalnim uslovima u okviru koje se daje zakup deo nepokretnosti koje se nalaze u objektima Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu i Beogradu, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu poziva zainteresovane privredne subjekte da iskažu svoje interesovanje za navedenu uslugu.

 

Vlada je izgradnju Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu utvrdila kao projekat od značaja za Republiku Srbiju.

 

Kancelarija za IT i eUpravu obavlja poslove koje se odnose na projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade, a u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi kao nadležni organ uspostavlja i upravlja Državnim centrom za upravljanje i čuvanje podataka.

 

Državni centar za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu ispunjava najviše standarde predviđene za ovakav tip objekta, standard koji propisuje opšte aspekte objekta i infrastrukture koji se zahtevaju radi podrške radu telekomunikacija u centrima podataka (SPRS EN 50600), standard koji obezbeđuje dostupnost (TIER 4) i standard koji obezbeđuje potpunu redundantnost, odnosno potpuno dupliranje procesa u okviru data centra (2N).

 

Molimo sve zainteresovane privredne subjekte za smeštanje opreme pod komercijalnim uslovima u objektima Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu i Beogradu da pošalju pismo zainteresovanosti na adresu Kancelarije za IT i eUpravu: Nemanjina 11, Beograd, odnosno na adresu elektronske pošte: kancelarija@ite.gov.rs