Zakoni i akta u primeni

Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 128/20, 116/22)

Zakon o ministarstvima

 

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju


Podzakonski akti Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo

Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Pravilnik o izgledu, sastavu, veličini i dizajnu znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja

 

Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o informacionoj bezbednosti

 

Podzakonski akti Zakona o informacionoj bezbednosti

Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

Uredba o utvrđivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja

Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

 

Strategije

Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje

Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina („Službeni glasnik RS“ broj 96/2019)

Akcioni plan za period 2020–2022. godine za primenu Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina („Službeni glasnik RS“ broj 81/2020)

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine