Imenik Kancelarije za IT i eUpravu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vlada Republike Srbije

Beograd, Nemanjina 11

11000 Beograd

tel: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

v.d. Direktor Milan Latinović

tel: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Zamenik direktora Zoran Mišić

tel: +381 11 7358-400

zoran.misic@ite.gov.rs

 

v.d. Pomoćnik direktora Biljana Marić

Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

tel: +381 11 7358-400

biljana.maric@ite.gov.rs

 

Sektor za podršku i nabavke

tel: +381 11 7358-400Sektor za standarde digitalizacije

tel: +381 11 7358-400

 

Pomoćnik direktora Slaviša Antić

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

tel: +381 11 7358-410

slavisa.antic@ite.gov.rs

 

 

Sektor za IT infrastrukturu

tel: +381 11 7358-400

 

 

Načelnik odeljenja za informacione sisteme i registre

Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

tel: +381 11 7358-416

 

 

 

Pravni i kadrovski poslovi

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne  poslove

pravnici@ite.gov.rs

 

Odnosi sa javnošću

Sektor za standarde digitalizacije

tel: +381 11 7358-400

press@ite.gov.rs

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Aleksandar Nelki

tel: +381 11 7358-412

lzzpol@ite.gov.rs