Imenik Kancelarije za IT i eUpravu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vlada Republike Srbije

Beograd, Nemanjina 11

11000 Beograd

tel: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Direktor doc. dr Mihailo Jovanović

tel: +381 11 7358-400

kancelarija@ite.gov.rs

 

Zamenik direktora Zoran Mišić

tel: +381 11 7358-402

zoran.misic@ite.gov.rs

 

Pomoćnik direktora Ana Šarenac

Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

tel: +381 11 7358-400

ana.sarenac@gov.rs

 

Pomoćnik direktora Milan Latinović

Sektor za podršku i nabavke

tel: +381 11 7358-400

milan.latinovic@ite.gov.rs


Pomoćnik direktora Dragana Bećić

Sektor za standarde digitalizacije

tel: +381 11 7358-400

dragana.becic@ite.gov.rs

 

Pomoćnik direktora Slaviša Antić

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

tel: +381 11 7358-410

slavisa.antic@ite.gov.rs

 

Pomoćnik direktora Milorad Stojanović

Sektor za IT infrastrukturu

tel: +381 11 7358-400

milorad.stojanovic@ite.gov.rs

 

 

Načelnik odeljenja za informacione sisteme i registre Marina Rakić

Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

tel: +381 11 7358-416

marina.rakic@ite.gov.rs

 

Rukovodilac grupe za praćenje i vrednovanje Slađana Andrejić

Sektor za standarde digitalizacije

tel: +381 11 7358-413

sladjana.andrejic@ite.gov.rs

 

Rukovodilac grupe za obezbeđivanje kvaliteta Saša Kovačević

Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

tel: +381 11 7358-405

sasa.kovacevic@ite.gov.rs

 

Pravni i kadrovski poslovi Ružica Nelki

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne  poslove

ruzica.nelki@ite.gov.rs

 

Odnosi sa javnošću

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne  poslove

tel: +381 11 7358-400

press@ite.gov.rs

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Milan Josimov

tel: +381 11 7358-412

lzzpol@ite.gov.rs