Kvalifikovani elektronski sertifikat i potpis u klaudu

Digitalno doba nam daje jedinstvenu priliku i donosi potpuno novu kulturu. Digitalizacija u Republici Srbiji je otišla korak dalje sa uvođenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata  u klaudu. Kancelarija za IT i eUpravu je upisana u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja i to za Uslugu upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu (u klaudu).

Kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu (ITE CA) korisniku obezbeđuje elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti i daje mogućnost da koristi svoj kvalifikovani elektronski potpis na daljinu.

Na ovaj način korisnik nije vezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje mu odgovara. Korisnik mora da instalira mobilnu aplikaciju ConsentID i putem nje vrši odobrenje kvalifikovanog elektronskog potpisivanja na daljinu.

Rok važenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu je 5 godina.

Dokumenta i informacije sertifikacionog tela Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu možete pronaći na:  https://cloud.eid.gov.rs/ca

Aplikacija za potpisivanje dokumenata potpisom u klaudu dostupna je na: https://cloud.eid.gov.rs/