Pomoćnici direktora

Slaviša Antić

Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

Slaviša Antić rođen je 1969. godine u Kuršumliji. Po zanimanju je Specijalista - strukovni ekonomista (Professional Master) iz oblasti ekonomskih nauka. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju „Veljko Vlahović“ završio je u Beogradu.

Više od 25 godina profesionalnog iskustva stekao je u JP PTT saobraćaja „Srbija“ i „Telekom Srbija AD“, gde je u kontinuitetu više od 15 godina na menadžerskim pozicijama.

U Telekomu Srbija radio je u Direkciji za biznis korisnike i rukovodio je Službom prodaje državnim organima, javnim preduzećima, velikim privrednim sistemima, ISP, KDS, audio provajderima i drugim velikim biznis korisnicima.

U Direkciji za komercijalne poslove rukovodio je Službom za praćenje investicione izgradnje, u čijoj je nadležnosti koordinacija aktivnosti sa lokalnim samoupravama i velikim poslovnim investitorima (green field investicije, industrijske zone/parkovi, stambeno poslovni objekti, tržni centri), koje se odnose na projektovanje i izgradnju IKT infrastrukture.

U dosadašnjoj karijeri, rukovodio je u Direkciji za rezidencijalne korisnike Službom prodaje digitalnih i on-line sadržaja, u čijoj je nadležnosti realizacija mobilnih plaćanja usluga i proizvoda (mPaymnent, mParking, mČlanarina, mPriznanica, video streaming …).

Ukazom Predsednika Republike Srbije odlikovan je Ordenom rada.

Oženjen i ponosni otac dve ćerke i jednog sina.

Govori engleski jezik.

 

Biljana Marić

Sektor za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave

Biljana Marić rođena je u Bijeljini 1972. godine.

Srednju elektrotehničku školu završila je u Bijeljini, a nakon toga Fakultet tehničkih nauka „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu. Na matičnom fakultetu završila je i magistarske akademske studije.

Po okončanju fakulteta, 26 godina radila je u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Od 2018. godine bila je deo tima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na pozicijama posebnog savetnika ministra, v.d. pomoćnika ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i rukovodilac Grupe za digitalizaciju u prosveti i nauci.

Učesnik je domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, koji se tiču primene digitalnih tehnologija. Objavljivala je naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovala je i u realizaciji međunarodnih istraživanja u cilju razvoja digitalne pismenosti.

Timu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pridružila se u decembru 2021. godine, kao načelnik Odeljenja za Portal eUprava i servise.

Od novembra 2022.godine rukovodi Sektorom za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave.

Ponosna majka dvoje dece, ćerke i sina.

 

Nenad Rakić

Sektor za sistemske servise i licenciranje

Nenad Rakić rođen 1974.godine u Valjevu, gde je završio Valjevsku gimnaziju. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2005. godine zaposlen u JP ,,Pošta Srbije“. Profesionalnu karijeru počeo je kao inženjer zadužen za administraciju računarskih mreža a nastavio je kao Rukovodilac službe za nadzor i administraciju računarske mreže. Od 2011. godine do danas, radio je kao direktor Sektora za telekomunikacije i rukovodilac Sektora za informatičku i TK podršku. Kao inženjer učestvovao je u projektu podizanja druge najveće IP MPLS računarske mreže u Srbiji. Kao menadžer rukovodio je projektima- formiranje nadzornog centra za centralizovano nadgledanje rada svih IT sistema i resursa preduzeća, implementaciji novog sistema korporativne telefonije u preduzeću, implementaciji novog kontakt centra, optimizaciji i konsolidaciji korporativne štampe u preduzeću, uvođenja više softvera za nadzor IKT opreme, itd.

Oženjen je i ponosni otac ćerke Minje i sina Luke.     

 

Boban Mihailović

Sektor za državne data centre

Boban Mihailović je rođen 1973. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu tehničku školu završio je u Kragujevcu i stekao zvanje elektrotehničar računara, posle čega upisuje Tehnički fakultet u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, na kome stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike.

Od 2002. godine zaposlen je u kragujevačkom Vodovodu, gde prolazi sve nivoe rukovođenja i 2016. godine postaje tehnički direktor. Na toj poziciji ostaje do 2020. godine kada se pridružio timu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gde prati izgradnju Državnog data centra u Kragujevcu od samog početka izgradnje objekta.

Aktivno učestvuje u procesima tehničkog prijema objekta, probnom radu, dobijanju upotrebne dozvole i eksploataciji ovog najreprezentativnijeg data centra u regionu. Učestvuje u svim domaćim i međunarodnim projektima standardizacije i sertifikacije u Državnom data centru, kao i implementaciji tehničkih rešenja.

Od juna 2022. godine imenovan je na poziciju v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i rukovodi Sektorom za Državni data centar u Kragujevcu.

Gostujući je predavač na Akademiji strukovnih studija Šumadija u Kragujevcu.

Sa ponosom ističe suprugu Vesnu sa kojom ima Nedu i Petra.

 

Aleksandar Milinković

Sektor za IT infrastrukturu

 

Aleksandar Milinković rođen je 1992. godine u Beogradu. Zvanja diplomiranog inženjera organizacionih nauka stekao je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a svoje obrazovanje dodatno je usavršavao kroz brojne sertifikate u oblasti arhitekture i inženjeringa klaud infrastrukture i servisa.

Tokom akademskih studija, Aleksandar je pokazao visok nivo zainteresovanosti za informacione tehnologije, te je još kao student započeo razvoj svoje profesionalne karijere u ovoj oblasti.

Sa višegodišnjim iskustvom u privatnom sektoru, Aleksandar se početkom 2019. godine pridružio Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Kao član tima, učestvovao je u projektovanju i implementaciji preko dve stotine informacionih sistema koji služe građanima, privredi i državnim institucijama.

Od oktobra 2023. godine, obavlja funkciju v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, sektora za IT infrastrukturu. Pored organizacije i efikasnog vođenja sektora za IT infrastrukturu, posebno se angažuje u razvoju i mentorisanju mladih inženjera, s težnjom ka njihovom stalnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju.

Aleksandar se ističe i kao čest gost i govornik na stručnim konferencijama, deleći svoje iskustvo i ekspertizu sa širom zajednicom. I dalje investira vreme i energiju u stalno usavršavanje i sticanje novih znanja, veština i sertifikata.

Posebno ističe svoju posvećenost sajber bezbednosti, gde aktivno učestvuje u inicijativama za širenje svesti o ranjivostima globalne infrastrukture. Na ovaj način želi da doprinese oformljavanju zajednice, koja će objediniti iskusne profesionalce i one koji to žele da postanu.