Organizaciona struktura

 

U Kancelariji se obrazuje Grupa za informacionu bezbednost kao uža unutrašnja jedinica izvan svih osnovnih jedinica.

Poslove interne revizije iz delokruga Kancelarije, utvrđene Pravilnikom, obavlja samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica.