Rukovođenje

Opis funkcija rukovodilaca

Radom Kancelarije rukovodi Doc. Dr Mihailo Jovanović počev od 04. avgusta 2017. godine, koji je postavljen rešenjem Vlade 24 Broj: 119-7549/2017 od 04. avgusta 2017. godine.


Direktor doc. dr Mihailo Jovanović


Zamenik direktora Zoran Mišić


Pomoćnik direktora Ana Šarenac, rukovodilac Sektora za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave


Pomoćnik direktora Dragana Bećić, rukovodilac Sektora za standarde digitalizacije 


v.d. Pomoćnik direktora Milan Latinović, rukovodilac  Sektora za podršku i nabavke

Pomoćnik direktora Slaviša Antić, rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove

Pomoćnik direktora Milorad Stojanović, rukovodilac Sektora za IT infrastrukturu

 

Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza

Radom Kancelarije rukovodi direktor.

 

Direktor predstavlja Kancelariju i za svoj rad i rad Kancelarije kojom rukovodi odgovara Vladi, a u pogledu načina vršenja poslova predsedniku Vlade.

 

Zamenik direktora Kancelarije zamenjuje direktora Kancelarije u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti i zastupa ga u poslovima koje mu poveri direktor i vrši druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

 

Pomoćnici direktora Kancelarije neposredno rukovode sektorom; organizuju, koordiniraju i usmeravaju rad unutrašnjih jedinica u okviru sektora; programiraju i planiraju zadatke i poslove sektora; obavljaju i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

 

Za svoj rad i rad sektora pomoćnici direktora odgovaraju direktoru Kancelarije.

 

Radom užih unutrašnjih jedinica rukovode načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe.

 

Za svoj rad i rad uže unutrašnje jedinice kojom rukovode načelnik odeljenja, šef odseka, šef službe i rukovodilac grupe odgovaraju direktoru i pomoćniku direktora.