Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga

 

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2024. godinu:

 

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2023. godinu:

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2022. godinu:

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2021. godinu:

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2020. godinu (novi Zakon o javnim nabavkama - ”Službeni glasnik RS”, br. 91/2019):

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2020. godinu (stari Zakon o javnim nabavkama - ”Službeni glasnik RS”, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015):

 

Plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2019. godinu:

 

Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki - portal.ujn.gov.rs

 

 

Javne nabavke

05.01.2020.

JNMV-07-2020

Usluga alternativnog internet linka sa odgovarajućom zaštitom od DoS napada

 

28.12.2020.

JNMV-09/2020

Usluge - Unapređenja i održavanja DNS internet domena državnih organa

 

28.12.2020.

JNMV-08/2020

Usluga - Održavanje i unapređenje e-mail sistema

 

17.11.2020.

JNMV-15/2020

Usluga - Održavanje mrežne opreme

 

06.10.2020.

JNMV-12/2020

Usluga Nabavka SSL setrifikata

 

15.09.2020.

JNMV-14-2020

Usluga - Održavanje lokalnih računarskih mreža

 

08.09.2020.

JNMV-13-2020

Podrška za sistem eTurista

 

17.08.2020.

JNMV -10-2020

Usluga evidentiranja korisnika elektronske identifikacije na šalteru

 

27.07.2020.

JN-O-06/2020 - usluge

- Integracija Centralnog registra stanovništva sa Servisnom magistralom organa

 

08.07.2020.

JN-O-07/2020

Opremanje računarske učionice

 

19.06.2020.

JN-O-05/2020

Integracija sistema prekršajnih sudova sa aplikacijama eUprave

 

15.06.2020.

JN-O-04/2020

VMware  licence

 

12.06.2020.

JN-O-03/2020

Nadogradnja modula ePlaćanje i rekonfiguracija potrebne infrastrukture

 

01.06.2020.

JNMV-04/2020

Radne stanice

 

22.05.2020.

JN-O-22/2019

Nabavka usluge - Održavanje Portala javnih nabavki

 

20.05.2020.

JN-O-02/2020

Nabavka IKT infrastrukture za državni Data centar

 

20.05.2020.

JNMV-03/2020

Proširenje funkcionalnosti i testiranja za štampač Canon Varioprint 6180 Titan

 

 

22.04.2020.

JNMV-02/2020

Proširenje modula eUpis

 

13.04.2020.

JNMV-01/2020

Usluga prenosa podataka putem optičkih vlakana

 

06.04.2020.

JN-P-01/2020

Unapređenje i održavanje sistema LPA

 

24.03.2020.

JN-P-05/2019

Usluge telehausinga, virtuelnih servera i zakupa optičkih vlakana

 

19.03.2020.

JN Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

Procurement of Hardware and System Software for DRRIP

 

12.03.2020.

JN-O-01/2020

Usluga korišćenja sistema POS

 

10.02.2020.

JN-O-18/2019

Integralni „CRM”, „TICKETING” i multikanalni komunikacioni sistem

 

03.02.2020.

JNMV-18/2019

Održavanje opreme za skladištenje podataka za internet servise

 

20.01.2020.

JN-O-23/2019

Povezivanje informacionih sistema za potrebe aplikacija

 

17.01.2020.

JN-O-20/2019

Mašine i oprema za razvoj IT infrastrukture

 

17.01.2020.

JN-O -19/2019

Nabavka hardverske infrastrukture potrebne za nesmetani rad celokupnog IS za inspekcije

 

17.01.2020.

JNMV -19/2019

Usluge Održavanje TSA sistema

 

10.01.2020.

JN-O-21/2019

Održavanje backend sistema Portala eUprava

 

08.01.2020.

JN–P-04/2019

Održavanje i unapređenje sistema za zaštitu internet prezentacija državnih organa

 

30.12.2019.

JN-O-15/2019

Jedinstveni informacioni sistem za inspekcije - eInspektor, faza 2

 

27.12.2019.

JN-O-17/2019

Izmena konfiguracije CRM-a i podrška za održavanje internet prezentacija

 

26.12.2019.

JNMV-10/2019

Pružanje usluga alternativnog internet linka sa odgovarajućom zaštitom od DoS napada

 

23.12.2019.

JNMV-20/2019

Izrada kadrovskih poslovnih procedura i evidencija

 

20.12.2019.

JN-P-03/2019

Izrada registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije kao integralnog dela Jedinstvenog informacionog sistema prosvete

 

19.12.2019.

JNMV -13/2019

Nabavka usluge – Održavanje mrežne opreme

 

17.12.2019.

JNMV -17/2019

Oprema za internet prezentacije i pružanje usluga TSA

 

13.12.2019.

JNMV -14/2019

Usluga održavanja mejl sistema

 

09.12.2019.

JNMV -16/2019

Održavanje lokalnih računarskih mreža

 

05.12.2019.

JNMV -15-2019

Usluge projektovanja, podešavanja, instalacije i održavanja hosting sistema

 

02.12.2019.

JN-O-12/2019

Rekonfiguracija modula Portala eUprava

 

29.11.2019.

JN-O-13/2019

Jedinstveno rešenje za upravljanje sigurnosnim aspektima IKT infrastrukture

 

29.11.2019.

JNMV-12/2019

SSL sertifikati za sajtove

 

25.11.2019.

JNMV-11/2019

Usluge unapređenja i održavanja DNS internet domena državnih organa

 

26.09.2019.

JNMV-09/2019

Aplikativno rešenje za upravljanje POS terminalima

 

24.09.2019.

JN-O-11/2019

Centralni registar stanovništva

 

26.08.2019.

JNMV-08/2019

Usluga Microsoft Premier Support

 

06.08.2019.

JN-O-10/2019 

dobra - Elektronska evidencija subjekata u sistemu obrazovanja

 

25.06.2019.

JN-O-09/2019 

dobra ORACLE tehnologije

 

21.06.2019.

JN-O-04/2019 

Oprema za unapređenje poslovanja državnih organa

 

13.06.2019.

JN-O-08/2019

Jedinstveni informacioni sistem prosvete

 

28.05.2019.

JNMV - 07/2019

Centralni registar stanovništva – arhitektura

 

22.05.2019.

JN-O-07/2019

Integracija baza podataka organa državne uprave

 

10.05.2019.

JN-P-02/2019

Unapređenje i nadogradnja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija

 

25.04.2019.

JN-O-06/2019

Javna nabavka dobra - IKT infrastruktura za državni Data centar

 

25.04.2019.

JN-O-05/2019

Javna nabavka dobra - Microsoft licence

 

08.04.2019.

JN-O-03/2019

Softversko održavanje aplikativnih sistema Portala eUprave

 

01.04.2019.

JNMV-06/2019

Unapređenje softverskog rešenja za Autoškole

 

26.03.2019.

JNMV-05/2019

Pružanje usluga prenosa podataka putem optičkih vlakana

 

20.03.2019.

JN-O-02/2019-01

Hardverska infrastruktura potrebna za neometani rad celokupnog IS za inspekcije

 

14.03.2019.

JNMV -04/2019

Usluge informisanja

 

12.03.2019.

JN-P-01/2019

Usluge telehausinga, virtuelnih servera i zakupa optičkih vlakana

 

28.02.2019.

JNMV-03/2019

Nabavka usluge - Kvalifikovani elektronski sertifikati

 

22.02.2019.

JN-O-01/2019

Softver za upravljanje poslovnim procesima za implementaciju elektronskih registara organa i organizacija javne uprave

 

20.02.2019.

JNMV-02/2019

Razvoj i unapređenje softverskog sistema elektronske uprave

 

14.02.2019.

JNMV-01/2019

Nadogradnja modula za elektronsko plaćanje

 

29.10.2018.

JN-O-08/2018

CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U OBLASTI UGOSTITELjSTVA I TURIZMA

 

12.10.2018.

JN-O-07/2018

ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA (E_ID) I SINGLE SIGN ON (SSO)