Ostala dokumenta

Danom stupanja na snagu Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS" br. 128/20, 116/22 ) prestaje da važi Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu ("Službeni glasnik RS", br. 73/17 i 8/19).  

Uredba o Kancelariji za infromacione tehnologije i elektronsku upravu

 

 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta