Usluge i šeme elektronske identifikacije

Brojni građani su se odlučili da nam povere svoj elektronski identitet, postanu eGrađani i ujedno uštede vreme i novac. eGrađani pored toga što mogu da pokrenu brojne elektronske usluge organa javne uprave, imaju i dodatne pogodnosti koje mogu ostvariti elektronskim putem: pristupanje svojim podacima iz  Centralnog registra stanovništva, primanje elektronskih dokumenata u svoje eSanduče na Portalu eUprava, plaćanje taksi, naknada i poreza onlajn…


Kancelarija za IT i eUpravu je upisana u Registar pružalaca usluge elektronske identifikacije i Šema elektronske identifikacije osnovnog i visokog nivoa pouzdanostiKancelarija je nadležna za elektronsku identifikaciju i autentikaciju korisnika Portala za elektronsku identifikaciju i zahvaljujući ovom Portalu omogućava federaciju identiteta u Republici Srbiji.

 

Uspostavljanje Portala eID preduslov je za postizanje optimalne mere integrisanosti i interoperabilnosti elektronske uprave, veću dostupnost usluga, pouzdaniju identifikaciju i autentikaciju i zaštitu korisnika elektronske uprave. Njegovim uspostavljanjem omogućava se jedinstvena prijava za korišćenje usluga i jedinstveno odjavljivanje sa svih softverskih rešenja i usluga dostupnih na osnovu autentikacije na Portalu eID, čime je zadovoljena funkcionalnost federacije identiteta.

Više o našim uslugama i šemama elektronske identifikacije saznajte na linku ispod.

Politika i praktična pravila usluga i šema elektronske identifikacije