Vremenski žig

Sa četvrtom industrijskom, odnosno digitalnom revolucijom, imamo šansu da nadoknadimo zaostatak i uhvatimo priključak sa razvijenim zemljama. Ova tehnološka revolucija fundamentalno menja naše živote, ona je neminovna i nezaustavljiva. Samo pobednička društva idu u susret promenama, ne zaziru od njih. Proces digitalizacije poboljšava standard i kvalitet života građana Srbije. Povećava se efikasnost, smanjuju se troškovi i kreira se nova vrednost u skoro svim oblastima života i rada. Proces digitalizacije je najvažniji katalizator inovacija, konkurentnosti i rasta.


Kancelarija za IT i eUpravu je uspostavila infrastrukturu – RS-GOV TSA – za izdavanje vremenskih žigova za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije.

Kancelarija je upisana u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji. Usluge namenjene trećoj strani, vezane za proveru izdatih vremenskih žigova i pristup javnim informacijama o radu izdavaoca vremenskih žigova su slobodne i besplatno dostupne svim zainteresovanima u skladu sa pravima i obavezama navedenim u RS-GOV TSA politici izdavanja vremenskog žiga.

RS-GOV TSA izdaje vremenske žigove koji, prema  Pravilniku o izdavanju vremenskog žiga , sadrži jasno izražen datum i vreme formiranja vremenskog žiga, kao i identifikaciju izdavaoca vremenskog žiga. 

Da bi određeni državni organ, organ lokalne samouprave ili javne službe koristio uslugu RS-GOV TSA potrebno je da podnese zahtev na Portalu eUprava. Takođe Zahtev je potrebno poslati poštom (potpisan i overen od strane odgovornog lica) , na sledeću adresu: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd.