v.d. Direktor

Milan Latinović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za IT i eUpravu

Rođen je 1969. godine u Zemunu, gde je završio i osnovnu školu „Svetozar Miletić“. Srednje obrazovanje stekao je u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu, a zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, smer telekomunikacije, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Posle petogodišnjeg angažovanja u privatnom sektoru na ekonomsko-finansijskim poslovima, u decembru 2001. godine počinje profesionalnu karijeru u oblasti telekomunikacija, od koje je najveći deo proveo u JP PTT saobraćaja Srbija – ograncima „PTT KDS“ odnosno „Pošta NET“, gde je u periodu do 2017. godine bio angažovan na poslovima inženjera, rukovodioca, pomoćnika direktora i naposletku direktora kablovskog operatera. Kablovski operater „Pošta NET“ je u 2016. godini pod njegovim rukovodstvom ostvario jedan od najboljih poslovnih rezultata u svojoj istoriji.

U martu 2017. godine ponovo se zapošljava u privatnom sektoru gde je na poziciji rukovodioca sektora za projektovanje i inžinjering i Project manager-a (PM) za projekat All IP transformation angažovan na projektu izgradnje optičke mreže u Beogradu (projekat je Telekom Srbija realizovao u partnerstvu sa kompanijom Huawei i većim brojem partnera iz privatnog sektora). U tom periodu uspešno je realizovana ugovorena faza izgradnje beogradske optičke mreže na tri područja (klastera) i projektovanje četvrtog.

Nakon osnivanja Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u februaru 2018. godine pridružuje se timu Kancelarije u kojem je angažovan na velikom broju projekata, a od decembra 2018. godine je na poziciji rukovodioca sektora – v.d. pomoćnika direktora.

Za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu postavljen je na sednici Vlade Republike Srbije, 10. novembra 2022. godine.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim.

Sa ponosom ističe svoju suprugu Biljanu i ćerku Sonju.