Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave

U Sektoru za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave obavljaju se sledeći poslovi: praćenja informacionih tehnologija i koordinacija razvoja elektronske uprave u organima i softverska podrška tom razvoju; razvoja i održavanja magistrale organa i elektronskih servisa; razvoja i održavanja nacionalnog Portala eUprava i drugih portala organa; održavanja sistema za elektronsku poštu organa; održavanja sistema za upravljanje elektronskim dokumentima; izdavanja kvalifikovanog elektronskogvremenskog žiga; održavanja servisa za identifikaciju i autorizaciju korisnika elektronske uprave; razvoja i održavanja nacionalnog Portala za elektronsku identifikaciju; održavanje i upravljanje kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu; održavanje i upravljanje kvalifikovanim sredstvom za elektronsko dostavljanje; projektovanja i razvoja informacionih sistema i registara organa; razvoja usluga od poverenja; razvoja servisa elektronske uprave; izrade i sprovođenja strateških i planskih dokumenata razvoja informacionih tehnologija i elektronske uprave; istraživanja i razvoja u oblasti informacionih tehnologija i elektronske uprave; izrade predloga i inicijativa za unapređenje oblasti primene informacionih tehnologija i elektronske uprave; analize i izbora tehnoloških rešenja u oblasti elektronske uprave; razvoja rešenja za primenu informacionih tehnologija i razvoja elektronske uprave; obezbeđenja ispunjenja željenog nivoa kvaliteta u svim fazama razvoja rešenja; izrade uputstava za korišćenje i odgovarajućeg edukativnog materijala i druge poslove u oblasti informacionih tehnologija i razvoja elektronske uprave kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

1.1.      Odeljenje za Portal eUprava i servise

1.2.      Odeljenje za informacione sisteme

 

Opširnije