Sektor za standarde digitalizacije

U Sektoru za standarde digitalizacije obavljaju se sledeći poslovi: analiza i definisanje prioriteta strateških i planskih aktivnosti u oblasti razvoja informacionih tehnologija i elektronske uprave; analiza i unapređenje razvoja elektronskih usluga; analiza i praćenje parametara razvoja digitalizacije i elektronske uprave primenom prihvaćenih međunarodnih metodologija; održavanje Portala otvorenih podataka; uspostavljanje i održavanje platformi za naprednu obradu velikih skupova podataka; rad na kvalitetu i zaštiti podataka, kao i njihovom vizuelnom predstavljanju; izrade preporuka i drugih akata iz oblasti standarda digitalizacije, razvoja elektronskih usluga, portala i veb prezentacija; praćenja usklađenosti sadržaja i izgleda portala i veb prezentacija državnih organa; pripreme liste standarda interoperabilnosti; pripreme, iniciranja, upravljanja, praćenja i prijema (vrednovanje i verifikacija) projekata i rešenja u oblasti razvoja informacionih tehnologija i elektronske uprave; praćenja savremenih metodološko - tehnoloških osnova (okvira, metodologija, principa, koncepata, alata, tehnologija i arhitektura) informacionih tehnologija i elektronske uprave; izrade mera i preporuka za usklađivanje i unapređivanje razvoja i funkcionisanja informacionih sistema, elektronskih usluga, portala i veb prezentacija državnih organa; stvaranja uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionih tehnologija i elektronske uprave; pripreme i objavljivanje publikacija i vodiča; organizovanje stručnih skupova; razmene iskustava, uključenje u inicijative, informisanje i podizanje svesti javnosti o prednosti digitalizacije i elektronske uprave, saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

U Sektoru za standarde digitalizacije obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

3.1.    Odsek za portale i veb prezentacije;

3.2.    Odsek za kvalitet elektronskih usluga, podatke i zaštitu podataka;

3.3.    Grupa za komunikacije i

3.4.    Grupa za međunarodnu saradnju i strateško planiranje.

 

Opširnije