JIS LPA

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

 

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara su dostupni na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

 

Novi sistem, zahvaljujući centralizaciji podataka, građanima i privredi omogućava da „na klik” vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu. Iako centralizovan, ovakav način obrade podataka neće narušiti specifičnost i samostalnost lokalnih administracija, već će im obezbediti bolje praćenje i blagovremeno ažuriranje evidencija. Takođe, Ministarstvo finansija i Poreska uprava će imati kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji

 

Kancelarija za IT i eUpravu uspešno je tokom leta 2018. godine, uspostavila Jedinstveni informacioni sistem LPA u Državnom data centru i uspostavila telekomunikacionu mrežu po celoj Srbiji, čime je obezbeđen visok nivo pouzdanosti i sigurnosti obrade i korišćenja podataka, kao i sveobuhvatno delovanje čitave poreske administracije u Srbiji.

 

Uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije LPA predstavlja samo jednu kariku u realizaciji sveobuhvatnog uređenja sistema elektronske uprave, koji će doprineti i bržoj i kvalitetnijoj reformi katastra tj. potpunoj digitalizaciji postupka overe ugovora o prodaji nepokretnosti kod notara, upisu u katastar nepokretnosti i automatskom podnošenju poreskih prijava i za prenos apsolutnih prava i za porez na imovinu.

 

Portal LPA

Mobilna aplikacija Moja LPA 

Kako se prijaviti na sistem

Često postavljena pitanja