2. Koji je pravni osnov za pribavljanje JMBG-a od korisnika na Portalu eUprava?

Pravni osnov za pribavljanje JMBG-a od korisnika je na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 104/09 - dr. zakon) pripremljena Izjava o privatnosti, koja je postavljena na vidnom mestu na Portalu, a odnosi se na podatke o ličnosti koje Portal prikuplja, način korišćenja i sigurnost tih podataka.