5. Da li se izdavanje vremenskih žigova naplaćuje i kome je namenjeno?

RS-GOV TSA izdaje besplatno vremenske žigove u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 94/17); Pravilnikom o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove („Službeni glasnik RS“, broj 59/19) za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije i upisana je u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji.