6. Da li Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućava klijentsku podršku za korisnike TSA?

Kancelarija pruža tehničku podršku za funkcionisanje i eventualnog prekida rada sistema na kojima se nalazi infrastruktura RS-GOV TSA, ali ne omogućava tehničku podršku sa klijentske strane usled različitih klijentskih aplikacija i mogućnosti korišćenja samog sistema o kojima korisnici sami donose usluge o korišćenju.