7. Koja je procedura za podnošenje zahteva za izdavanje vremenskog žiga

Da bi određeni državni organ, organ lokalne samouprave ili javne službe koristio uslugu RS-GOV TSA potrebno je da podnese zahtev na Portalu eUprava.