10. Na koji način se vrši ažuriranje i revizija standarda u dokumentu-Lista standarda interoperabilnosti?

Proces uvođenja ili izmene statusa standarda definisan je u samom dokumentu. Predlog dopune/izmene može se obezbediti iz različitih izvora (ekspertske grupe, IT sektora iz državne uprave, kontakt forme, javnih diskusionih grupa ili od samih autora). Predlozi se dostavljaju u formi zvaničnog zahteva Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, preispituju se od strane Komisije/ekspertske grupe, nakon čega se prihvaćeni predlozi uvršćuju u Listu standarda interoperabilnosti.