12. Da li stambena zajednica mora da izradi i koristi pečat?

Stambena zajednica ne mora da izradi i koristi pečat. Na veb stranici za pružanje
informacija stambenim zajednicama koju uređuje nadležno Ministarstvo građevinarstva,
saobraćaja (dostupno ovde):Stambena zajednica ne mora da izradi i koristi pečat, jer
Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada nije propisana obaveza upotrebe pečata za stambenu
zajednicu. Takođe, Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 -
dr. zakon, 5/15, 44/18), čije izmene i dopune su usvojene juna 2018. godine, propisuje da se
posebnim propisom ne može uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim
dokumentima pravnih lica, tako da se stambenoj zajednici ne može uskratiti, odbiti ili na
bilo koji drugi način ograničiti usluga ili informacija ukoliko ne koristi pečat.
Ukoliko stambena zajednica eksplicitno želi da ima pečat, može ga izraditi kod
pečatoresca na osnovu uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za vođenje
Registra stambenih zajednica, pa u tom slučaju na pečatu treba da bude navedeno
*STAMBENA ZAJEDNICA* i adresa (ulica, broj i grad/opština), npr. Ul. Petra
Petrovića br. 1, *BEOGRAD – STARI GRAD*.“