18. Koja dokumenta su mi potrebna da upišem dete u vrtić?

Dete možete prijaviti preko usluge „eVrtić“ na Portalu eUprava bez ijednog dokumenta. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem elektronskog obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se podacima pristupa automatski.

Na Portalu eUprava možete proveriti da li je Vaš grad/opština uključen u „eVrtić“ i podneti prijavu za upis deteta u predškolsku ustanovu.

 

U slučaju da želite da podnesete lično prijavu deteta u vrtić, potrebno je da priložite sledeća dokumenta:

1. Popunjena prijava za upis,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o zdravstvenom pregledu,

4. Potvrda o trenutnom prebivalištu deteta,

5. Potvrda o zaposlenju i primanjima roditelja. Prijavni formular i više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u najbližem vrtiću.