SUF

Sistem za upravljanje fakturama

Sa četvrtom industrijskom, odnosno digitalnom revolucijom, imamo šansu da nadoknadimo zaostatak i uhvatimo priključak sa razvijenim zemljama. Ova tehnološka revolucija fundamentalno menja naše živote, ona je neminovna i nezaustavljiva. Samo pobednička društva idu u susret promenama, ne zaziru od njih. Proces digitalizacije poboljšava standard i kvalitet života građana Srbije. Povećava se efikasnost, smanjuju se troškovi i kreira se nova vrednost u skoro svim oblastima života i rada. Proces digitalizacije je najvažniji katalizator inovacija, konkurentnosti i rasta.

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je za potrebe korisnika javnih sredstava obezbedila softversko rešenje SUF - sistem za prijem, čuvanje, odobravanje i pripremu knjiženja ulaznih računa koji treba da omogući prijem i upravljanje računima - fakturama primljenim od dobavljača. Obezbeđen je licencni softver sa pripadajućim licencama za sve korisnike javnih sredstava, za neograničen broj korisnika sistema.

 

SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema E-faktura ili ručni unos faktura u sistem, kao i njihovo čuvanje u elektronskoj formi, uz mogućnost uvida u originalnu fakturu u PDF formatu.

 

Sistem se hostuje u Državnom data centru, na hardverskoj infrastrukturi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i pruža napredne opcije za upravljanje, odobravanje, pregled i automatizaciju knjiženja ulaznih faktura, kao i mogućnost otvaranja neograničenog broja pojedinačnih korisničkih naloga u okviru svakog korisnika javnih sredstava sa različitim pravima pristupa. Povezan sa sistemomE-faktura Uprave za trezor, rešenjem za elektronski identitet građana i bazama podataka APR-a i Registra KJS.