Sektor za razvoj, promociju digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti

U Sektoru za razvoj, i promociju digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti obavljaju se sledeći poslovi: planiranje, analize, koordinacije i praćenje razvoja digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti; koordinacije i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti; koordinacije, praćenje i podrška u razvoju i povezivanju usluga, tehnologija i proizvoda sa prepoznatim razvojnim potencijalom u domenu digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti; planiranja, analiza i koordinacija inicijativa za unapređenje pravno - poslovnog okruženja za rast digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti; koordinacije, praćenje i promocija povezivanja javnog i privatnog sektora, u oblastima digitalne, inovativne i kreativne ekonomije, sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije; planiranja, analiza i koordinacija inicijativa za re-pozicioniranje Srbije kao digitalne, inovativne i kreativne zemlje; promocije domaćih i međunarodnih usluga, tehnologija i proizvoda u oblastima digitalne, inovativne i kreativne delatnosti; koordinacije državnih organa koji učestvuju u domaćoj i međunarodnoj promociji digitalnih, inovativnih i kreativnih delatnosti kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 

Opširnije