Pisarnica

U skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS”, br. 21/20 i 32/21) koja počinje da se primenjuje 1. februara 2022. godine u toku je razvoj softverskog rešenja Pisarnica koje će biti jedinstveno na nivou cele države i biće na raspolaganju, kako svim državnim organima, tako i jedinicama lokalne samouprave.

Jedna od uloga državne pisarnice, kao centralizovanog servisa, jeste izdavanje jedinstvenog broja podneska koji će se koristiti u softverskim rešenjima prilikom formiranja predmeta. Svaki izdati broj je jedinstven na nivou godine i izdaje se sekvencijalnim redosledom bez obzira na tip organa ili softversko rešenje koje ga zahteva.

Za potrebe organa i jedinica lokalne samouprave koji imaju razvijeno svoje softversko rešenje za pisarnicu i centralnoj pisarnici žele da pristupe radi preuzimanja jedinstvenog broja podneska kao i razmeni informacija o statusu predmeta razvijen je Application Programing Interfaces (REST API).

 Servis sadrži tri metode:

  1. Metodu za formiranje jedinstvenog broja podneska;
  2. Metodu za ažuriranje statusa predmeta i
  3. Metodu za pregled istorije statusa predmeta.

Svi organi i jedinice lokalne samouprave koji žele da testiraju integraciju sa centralnom pisarnicom potrebno je da se Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu obrate dopisom na adresu Nemanjina 11, Beograd ili putem elektronske pošte episarnica@ite.gov.rs.