Sistem za razmenu podataka

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

Informacioni sistem za razmenu podataka (stari naziv eZUP) je sofisticiran informatički alat koji omogućava pribavljanje podataka po službenoj dužnosti što predstavlja veliki iskorak u automatizovanju administrativnih postupaka i uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji.

Nosioci najvećih baza podataka - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo pravde, Poreska uprava Republike Srbije i Republički geodetski zavod, omogućili su pristup ka više desetina svojih baza podataka preko Servisne magistrale organa.

Informacioni Sistem za razmenu podataka danas koristi više stotina različitih institucija javne uprave, u njemu radi više od 10.000 zaposlenih u javnoj upravi i kroz njega se nedeljno izvrši više desetina hiljada usluga. Uvođenjem eZUP-a u prvoj godini, građanima je ušteđeno 500.000 sati čekanja na šalterima, dok je država uštedela oko 20 miliona dinara na štampanju i izdavanju papira.

Opširnije