eSaobraćaj

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

 

Produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima

Na Portalu eUprava kreiran je sistem za Produženje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, koji i administriraju ovaj sistem.
Korisnici ovog sistema su pored MUP-a i ovlašćeni tehnički pregledi na kojima je moguće izvršiti uslugu. Usluga je dostupna građanima i pravnim licima na Portalu eUprava, gde su u mogućnosti    da samostalno pokrenu uslugu, odaberu tehnički pregled, zakažu termin, pripreme dokumentaciju i plate neophodne takse elektronskim putem.

Registracija vozila je jedna od najčešće korišćenih usluga na Portalu eUprava, sa oko milion usluga godišnje.

eVozačke dozvole

Na Portalu eUprava kreirana je elektronska usluga za podnošenje zahteva za izdavanje vozačke dozvole (mogućnost dostave na adresu prebivališta). 

Ova usluga omogućava da podnesete zahtev za izdavanje vozačke dozvole u sledećim slučajevima:

  • Zamena vozačke dozvole nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvoleili isteka roka ranije izdate vozačke dozvole,
  • Zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog isteka roka ranije izdate vozačke dozvole može se podneti najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.
  • Zamena vozačke dozvole zbog promene ličnog imenaili prebivališta vozača i
  • Izdavanja duplikata vozačke dozvoleili probne vozačke dozvole zbog gubitkakrađe ili uništenja.