Portal eUprava

Digitalizujemo javnu upravu

Sa četvrtom industrijskom, odnosno digitalnom revolucijom, imamo šansu da nadoknadimo zaostatak i uhvatimo priključak sa razvijenim zemljama. Ova tehnološka revolucija fundamentalno menja naše živote, ona je neminovna i nezaustavljiva. Samo pobednička društva idu u susret promenama, ne zaziru od njih. Proces digitalizacije poboljšava standard i kvalitet života građana Srbije. Povećava se efikasnost, smanjuju se troškovi i kreira se nova vrednost u skoro svim oblastima života i rada. Proces digitalizacije je najvažniji katalizator inovacija, konkurentnosti i rasta.

 

Elektronska uprava daje mogućnost državnim institucijama da na lak i jednostavan način, svojim građanima i privredi, pružaju usluge putem Interneta. To podrazumeva smanjenje troškova, optimalan i efikasan rad i manje gužve na šalterima. Sadržaj, obrasci i procedura za uslugu su potpuno u nadležnosti institucija. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu vrši obuke i pruža stalnu tehničku podršku zaposlenima institucija koji su ovlašćeni da generišu i obrađuju usluge.

 

Da bi se državna institucija uključila u rad na Portalu potrebno je da imenuje jednu osobu koja će imati ovlašćenja i odgovornost za postavljanje sadržaja, generisanje elektronskih usluga (formulara) i preuzimanje podnetih zahteva sa Portala eUprava.

 

Podatke imenovanih osoba potrebno je uneti u Izjavu o imenovanju odgovornih lica i prihvatanju uslova korišćenja Portala. Takođe, potrebno je elektronski popuniti tabelu u prilogu za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata neophodnih za rad na Portalu.


Organ državne uprave, jedinice lokalne samouprave, koji želi da objavljuje usluge, javne rasprave, konkurse na Portalu eUprava, potrebno je da popune elektronski obrazac koji je dostupan na sledećem linku