Канцеларија за ИТ и еУправу подсећа сва правна лица да је крајњи рок за електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1) путем Портала Јединственог информационог система локалних пореских администрација (lpa.gov.rs) 31. март 2019. године.