Отпочињањем Пројекта унапређења услуга електронске управе (EDGE – Enabling Digital Governance) који је данас званично представљен, Канцеларија за ИТ и еУправу и Светска банка заједно приступају свеобухватној дигитализацији услуга јавне управе за грађане и привреду. Циљ овог Пројекта је да се у периоду од наредне 3-4 године успостави таква хардверска и софтверска инфраструктура електронске управе у Србији која ће омогућити безбедно пружање свих услуга јавне управе путем интернета или мобилног телефона.