eVrtić

Gradimo digitalno društvo

Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.

 

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelji više ne moraju da odlaze na razne šaltere prilikom prijave dece u predškolske ustanove, već prijavu mogu da obave elektronski na Portalu eUprava.

Od marta meseca 2020. godine ova usluga je dostupna  u 140  gradova i opština (158 Predškolskih ustanova)  kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dece za upis u predškolske ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se podacima pristupa automatski.

Prijava deteta u predškolsku ustanovu.