Danas su u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, u prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, ministarke pravde Maje Popović, predsednice Drugog osnovnog suda u Beogradu i sudije Tatjane Jeremić, kao i direktora Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihaila Jovanovića, predstavljene nove usluge elektronske uprave - eUverenja.

Na Portalu eUprava dostupne su nove usluge i to Uverenja o vođenju krivičnog postupka za fizička i pravna lica, kao i izdavanje Uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica.

„Digitalizacija javne uprave predstavlja efikasan način u borbi protiv korupcije i njene transformacije u ekonomičan i transparentan servis građana,  a zajedno sa vladavinom prava to je i jedan od prioriteta Vlade. To je takođe u skladu i sa brojnim aktivnostima u okviru poglavlja 23, kao i radu na implementaciji Strategije razvoja pravosuđa 2020-2025. Upravo usluge elektronske uprave nam omogućavaju jačanje pravne sigurnosti kroz transparentnost svake procedure koja se odvija na elektronski način. Zastarele procedure neopravdano oduzimaju vreme i novac, kako strankama, tako i zaposlenima u sudovima. Ideja za pravosudna eUverenja nastala je tokom pandemije, kada smo pokrenuli ovu inicijativu iz želje da građani što manje obilaze šaltere, kako u vreme kada su epidemiološke mere na snazi, ali i kada ova bitka bude konačno dobijena. Ponosna sam što je Srbija ovaj ogroman izazov dočekala spremnija od mnogih većih i razvijenijih zemalja.“, izjavila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Omogućavanje elektronskih usluga eUverenja je važan korak u rasterećenju već preopterećenih sudova i utiču na smanjenje gužvi na šalterima. Sudovi će moći vreme koje uštede zahvaljujući ovim uslugama da iskoriste za efikasnije rešavanje predmeta i sudskih sporova.

Jovanović je rekao da od danas, građani i kompanije protiv kojih se ne vodi krivični postupak neće više morati da posećuju tri različita šaltera sudova da bi dobili ova uverenja, nego će moći na Portalu eUprava da ih naruče i da ih dobiju ili u eSanduče ili poštom na svoju adresu.

„Ove usluge predstavljaju još jedan primer u kojoj javna uprava izlazi u susret građanima, bori se protiv prepreka i trudi da bude inovativna, brža i prilagodljiva. Elektronska uverenja o vođenju krivičnog postupka i elektronska uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica predstavljaju najsofisticiranije usluge eUprave jer građani završavaju sve poslove sa sudovima putem interneta: od podnošenja zahteva, elektronskog plaćanja do prijema elektronski potpisanih uverenja u eSanduče. U Srbiji svakog dana više hiljada hiljada građana postaju eGrađani kreiranjem naloga na Portalu eUprava. Ovo im omogućava da dobijanjem digitalnog identiteta koriste različite elektronske usluge, što samim tim dovodi do manje interakcije na šalterima. Nastavljamo da radimo na kreiranju novih digitalnih rešenja, koje će građanima pružati što bolje elektronske usluge javne uprave“, izjavio je dr Mihailo Jovanović.

 

Uverenje o vođenju krivičnog postupka predstavlja dokument kojim se dokazuje da se protiv građana (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije. Ovaj dokument je vrlo često potrebno priložiti u procesu zapošljavanja, produžavanja vize i sl. Da bi se podneo zahtev dovoljno je da građanin bude registrovan korisnik Portala eUprava i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i da nakon podnošenja zahteva  elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko na istu ostvarujete pravo.

Nakon što uplata bude evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od 8 dana da odgovori na zahtev. Sva uverenja se šalju u eSanduče, a ukoliko je građanin na formi zahteva označio da želi i šampani primerak uverenja, isti može da preuzme u nadležnom sudu. Građanin se o svakoj promeni statusa svog zahteva obaveštem putem sms-a i/ili imejla.