Сектор за развој информационих технологија и електронске управе

У Сектору за развој информационих технологија и електронске управе обављају се следећи послови: праћења информационих технологија и координација развоја електронске управе у органима и софтверска подршка том развоју; развоја и одржавања магистрале органа и електронских сервиса; развоја и одржавања националног Портала еУправа и других портала органа; одржавања система за електронску пошту органа; одржавања система за управљање електронским документима; издавања квалификованог електронскогвременског жига; одржавања сервиса за идентификацију и ауторизацију корисника електронске управе; развоја и одржавања националног Портала за електронску идентификацију; одржавање и управљање квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину; одржавање и управљање квалификованим средством за електронско достављање; пројектовања и развоја информационих система и регистара органа; развоја услуга од поверења; развоја сервиса електронске управе; израде и спровођења стратешких и планских докумената развоја информационих технологија и електронске управе; истраживања и развоја у области информационих технологија и електронске управе; израде предлога и иницијатива за унапређење области примене информационих технологија и електронске управе; анализе и избора технолошких решења у области електронске управе; развоја решења за примену информационих технологија и развоја електронске управе; обезбеђења испуњења жељеног нивоа квалитета у свим фазама развоја решења; израде упутстава за коришћење и одговарајућег едукативног материјала и друге послове у области информационих технологија и развоја електронске управе као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за развој информационих технологија и електронске управе образују се уже унутрашње јединице и то:

1.1.      Одељење за Портал еУправа и сервисе

1.2.      Одељење за информационе системе

 

Опширније