Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру

У Сектору за информационо-комуникациону инфраструктуру обављају се следећи послови: уређивање начина функционисања информационо-комуникационих технологија у органима; пројектовање, развој, изградња, заштита и обезбеђивање функционисања јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; пројектовање, развој и увођење кључних инфраструктурних сервиса попут dns, proxy, email, gov.rs, упр.срб; отварање и администрација званичних домена за органе; администрирање и издавање електронског временског жига; праћење квалитета рада инфраструктуре и реакције на проблем; развој и унапређење софтверских алата за подршку инфраструктури; системска и техничка информатичка подршка у раду органа; успостављање и вођење Data центра (државни центар за складиштење и чување података) и управљање Government Cloud (виртуелна серверска инфраструктура органа у технологији рачунарства у облаку).

 

У Сектору за информационо-комуникационе технологије образују се уже унутрашње јединице и то:

2.1. Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије и

2.2. Група за Data центре и Government Cloud.

 

Опширније