Сектор за ИТ инфраструктуру

У Сектору за ИТ инфраструктуру обављају се послови: развоја, пројектовања, изградње, одржавања, заштите и управљања јединственом информационо-комуникационом мрежом, системским сервисима и Cloud и дата центар инфраструктуром државних органа; администрација званичних домена државних органа; управљање квалитетом сервиса и инфраструктуре; развоја и унапређења софтверских алата за подршку сервисима и инфраструктури; системске, техничке и информатичке подршке у раду државних органа као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за ИТ инфрaструктуру образују се уже унутрашње јединице и то:

1.1.    Одељење за мрежу и мрежну заштиту

1.2.    Одељење за системски софтвер

1.3.    Одсек за инфраструктуру дата центара

 

Опширније